Anställningsformer - vilken är bäst för dig? - CV-mallen

Anställningsformer – vilken är bäst för dig?

Tillsvidareanställning Tillsvidareanställning betyder att anställningen inte har något slutdatum och hänvisas ofta till som heltidsanställning. Dock behöver inte tillsvidareanställning vara en heltidsanställning utan kan vara en anställning som inte är […]

Anställningsformer – vilken är bäst för dig?

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning betyder att anställningen inte har något slutdatum och hänvisas ofta till som heltidsanställning. Dock behöver inte tillsvidareanställning vara en heltidsanställning utan kan vara en anställning som inte är på heltid men inte heller har något slutdatum. Det är en fast anställning.
Det är den anställningsform som alla som jobbat mer än 6 månader på ett företag går över till om inget annat är överenskommet.

Provanställning

Om inget annat är sagt startar en ny anställning som en provanställning. Det betyder att varken arbetsgivaren eller den anställda har några krav på uppsägningstid vid avslutad tjänstgöring. Arbetsgivaren behöver inte uppge något skäl för uppsägningen som krävs vid exempelvis tillsvidareanställning. Dock måste arbetsgivaren lämna information om uppsägningen 2 veckor i förväg innan tjänsten avslutad. Detta kallas för varseltid och ska inte förväxlas med uppsägningstid.

En provanställning löper i 6 månader och vill inte arbetsgivaren att provansätllningen skall fortsätta efter detta måste det meddelas den provanställda innan den sista dagen av de 6 månaderna. Om inget annat meddelats den provanställda övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Visstidsanställning

Visstidsanställning syftar till alla former av anställningar som inte är tillsvidareanställning eller provanställningar och är därför reglerade av att anställningen är tidsbegränsad.

Vikariat

Vikariat är en tidsbegränsad anställning där man ersätter den ordinarie anställda då denne inte kan arbeta under en tidsbegränsad period. Längden av ett vikariat kan variera i tid men har alltid ett utsatt slutdatum. Den som anställs på vikariat kan inte säga upp sig från anställningen och arbetsgivaren kan inte heller sparka den anställa. Det enda sättet att avsluta ett vikariat i förtid är via en ömsesidig överenskommelse mellan de båda parterna.

Säsongsanställning

Syftar till en tidsbegränsad anställningsform där anställningen löper under en säsong och därefter har en utsatt sluttid. En säsong kan vara olika lång och vara under olika tider under året beroende på bransch.

Deltidsanställning

Deltidsanställning syftar till en anställning som är mindre än 100% av en vanlig anställning som är 40 timmars vecka. Både tillsvidareanställda och visstidsanställda kan vara deltidsanställda. Uttrycket syftar enbart till att man inte arbetar full tid.

Uthyrd

Detta är ingen anställningsform men något man ofta får höra i samband med bemanningsföretag. Ett bemanningsföretag hyr ut den anställde till ett annat företag och får ersättning för tiden uthyrningen pågår utifrån ett fastställt pris. Den som hyrs ut är anställd av bemanningsföretaget och själva uthyrningen är enbart ett avtal om arbetstimmar mellan bemanningsföretaget och företaget som hyr personalen.
Det företag som hyr personalen omfattas inte av LAS och kan därför välja att avsluta hyresavtalet med omedelbar verkan om inget annat framgår i det aktuella hyresavtalet. Den anställda har heller inga rättigheter på företaget som den hyrs utav utan LAS appliceras mellan den anställda och bemanningsföretaget.

Innehållsförteckning
  Fler artiklar om: Anställning

  Prova vår professionella CV-byggare

  Fler artiklar som denna
  Ny på jobbet
  Ny på jobbet

  Är du ny på jobbet? Första tiden på ett nytt jobb kan kännas läskig. Ett nytt arbete innebär att man behöver sätta sig in nya arbetsuppgifter, lära känna nya personer och en helt ny arbetsplats.

  7 sätt att bli mer självsäker på jobbet
  7 sätt att bli mer självsäker på jobbet

  Med hjälp av ett starkt självförtroende kommer du presentera bättre på jobbet. Du kommer våga uttrycka dina åsikter vilket kommer uppskattas av chefer och kollegor.

  Gör karriär genom att bli en problemlösare
  Gör karriär genom att bli en problemlösare

  De som klättrar snabbast inom ett företag är de som kan identifiera och lösa problem. Följ våra 5 steg för att bli en problemlösare och bli befordrad snabbare.