Headhunters avslöjar vad du ska svara på rekryterarens frågor - CV-mallen

Headhunters avslöjar vad du ska svara på rekryterarens frågor

Intervjun är det moment i rekryteringsprocessen som är avgörande för om du ska få jobbet eller inte. Efter att du lagt mycket tid på att utforma ditt CV, skriva personligt […]

Jonatan Rajala
Jonatan Rajala
Rekryteringsexpert
Headhunters avslöjar vad du ska svara på rekryterarens frågor

Intervjun är det moment i rekryteringsprocessen som är avgörande för om du ska få jobbet eller inte. Efter att du lagt mycket tid på att utforma ditt CV, skriva personligt brev och ansöka om flera olika jobb, så kan kallelsen till en intervju ses som en seger i sig. Det gäller att komma väl förberedd till intervjun. Det finns frågor som de flesta professionella rekryterare nästan alltid ställer under en intervju. Vi ska nu gå igenom några av de vanligaste frågorna och se vad professionella headhunters har att säga om varje fråga. Varför ställs frågan och hur ska du bemöta den?

I dina förberedelser inför en intervju så bör du framförallt fokusera på två saker. Dels själva företaget som du söker dig till, där du ska ta reda på så mycket du kan om organisationen, tjänsten/ produkten, kunderna, med mera. Du kan läsa nyhetsartiklar för att sätta dig in i vilka aktuella utmaningar företaget står inför just nu, etc. 

Det andra du ska göra är att vässa dina kunskaper gällande intervjuteknik. Om du förbereder dig på alla de tuffa frågor som kan tänkas komma och även tänker ut ett sätt att svara, så kommer du vara mer avslappnad på intervjun och göra ett bättre intryck. 

Fråga 1: Berätta om dina senaste jobbyten

Den här frågan ställs för att utröna om du bytt jobb av rätt anledning. När en rekryterare ser ett CV så döljer sig mycket information mellan raderna. Vissa jobb har du haft i flera år medan vissa anställningar kanske bara varade några månader. Varför? Vissa byter jobb av den enkla anledningen att dom helt enkelt inte gjort ett tillräckligt bra jobb och behöver således söka sig till ett nytt företag. Se till att ha en godtagbar förklaring på varje jobbyte.

Något av följande alternativ är bra svar på frågan:

 • Utmaningarna var för små för mig. Jag kände inte att jag kunde växa.
 • Det geografiska avståndet blev för långt och pendlingen tog för lång tid.
 • Lön. Du var underbetald i förhållande till din erfarenhet och din roll.
 • Trygghet. Företaget hade inte stabil ekonomi eller så var det rent organisatoriskt instabilt.
 • Företaget hade dåligt rykte.

Gå igenom dina tidigare jobb och tänk efter vad anledningen var att du lämnade respektive jobb. Då slipper du bli tagen på sängen när frågan väl dyker upp.

Fråga 2: Vad intresserar dig minst med den här tjänsten?

Här vill den som intervjuar dig se om du har förmågan till kritiskt tänkande samtidigt som du har rätt attityd och inställning. 

Försök att se det så här: I den roll du söker finns det säkert vissa inslag av monotona arbetsuppgifter. Sådant som helt enkelt behöver göras men som inte kräver så mycket hjärnverksamhet. Dessa är inte alltid lika intressanta och stimulerande som mer utmanande uppgifter. Men de behöver likväl göras ändå. Ditt svar på rekryterarens fråga kan därför vara något i stil med att “den typen av uppgifter kan vara utmanande, men jag försöker samla alla dessa och göra dom i ett svep i slutet av varje arbetsdag.”

Då visar du att du har rätt attityd, du har förmågan till kritiskt tänkande och du är dessutom organiserad. Tre poäng till dig!

Fråga 3: Berätta om en kritisk situation då du var tvungen att omprioritera dina arbetsuppgifter

Det är inte svårt att se vad rekryteraren är ute efter här. Men frågan kan komma som en överraskning och det kan vara svårt att ha ett bra svar om man inte hunnit tänka igenom den innan intervjun. Här vill rekryteraren se att du besitter förmågan till multitasking och att du snabbt kan göra omprioriteringar när det väl behövs. 

Välj en situation på ett tidigare jobb där någonting allvarligt inträffat och där du fick lägga allt annat åt sidan och hänge dig helt och hållet till uppgiften. Om du kan visa att du gjort det där “lilla extra”, så är det positivt i det här sammanhanget.

Fråga 4: Har du någon gång behövt gå ta ett obekvämt beslut? 

Kort och gott så handlar det om att kunna visa att du inte räds ett tufft beslut. Den som fattar beslut får nästan alltid någon eller några emot sig. Men ibland är det till och med så att majoriteten är emot en. Men direktiven från din chef kanske gör att du behövt fatta ett beslut som nästan ingen annan vare sig förstår eller står bakom. 

Ge ett exempel som visar att du fattade ett korrekt men svårt beslut. Hur lyckades du förklara problemställningen bakom beslutet för dina medarbetare? Beslutet i sig behöver inte vara något stort beslut. Många låser sig och tänker att det måste handla om avgörande och stora beslut. Men den typen av beslut fattas oftast av personer långt över dig i hierarkin. Det kan lika gärna handla om mindre saker, men där beslutet ändå varit svårt att ta. 

Fråga 5: Vad kan du bidra med i vår organisation som ingen annan kan?

Det här är en mycket klurig fråga som ställer allt på sin spets. Du kan omöjligt veta vilka andra kandidater som befinner sig i processen och vilka erfarenheter dessa har. Du får helt enkelt förlita dig på dina kunskaper och din erfarenhet

Försök att förmedla att du förstår vad som krävs för det här jobbet. Visa att du har respekft för utmaningen men även att du är 100% övertygad om att du kan axla ansvaret. 

Fråga 6: Vilka beslut tycker du är svårast att ta?

Den här frågan kan besvaras på många olika sätt. Anledningen till att den ställs är helt enkelt för att ge mer information gällande hur du ser på dig själv som beslutsfattare. 

Utforma ditt svar så att det framkommer att du vill fatta beslut som grundar sig i fakta, samt att du vill vara konsekvent i ditt beslutsfattande. Du kan därför också välja att svara att beslut som inte har dessa förutsättningar, är svåra att ta. 

Fråga 7: Vad tycker du är jobbigast med ditt nuvarande jobb?

Det här är också en lurig fråga som vill locka in dig i att tala negativt om din arbetsgivare. Gör inte det. Rekryterare letar efter lojala personer. Du ska dock kunna ge konstruktiv kritik. Tänk efter var som verkligen är jobbigast med ditt jobb idag. Försök att se vad företaget skulle kunna göra annorlunda för att det skulle bli mindre jobbigt. Ditt svar på rekryterarens fråga kan då formuleras som ett förslag på en potentiell förbättring. Då visar du att du har förmågan att ge konstruktiv kritik samt att du är analytiskt lagd – egenskaper som alltid värderas högt. 

Fråga 8: Hur ser dina förväntningar ut gällande din karriär?

Rekryteraren vill se att du har ambitioner att växa inom företaget. Samtidigt får du inte ha för bråttom och enbart se det här jobbet som en språngbräda till ett bättre jobb. Men här ska du inte vara för ödmjuk. Företag idag investerar i allt större utsträckning långsiktigt i personal. Företagen vill hitta sina potentiella framtida ledare i näst intill varje rekrytering. 

Ditt svar på frågan bör utformas så att det framgår att du först och främst vill göra ett bra jobb i den här rollen, men att du drivs av utmaningar och kommer alltid vara redo att ta mer ansvar när tiden väl är den rätta för det. 

Fråga 9: Vi har tidigare anställt personer med din bakgrund och det har inte gått särskilt bra. Vad gör dig annorlunda?

För att kunna svara på den här frågan så behöver du mer information. Du vet ju inte ens vad själva problemet varit med de tidigare anställda. Be rekryteraren förklara vad själva problemen varit, med motiveringen att först då kan du ge din reflektion på vad du skulle kunna göra annorlunda. 

Det här är det svar som rekryteraren vill höra på just den här frågan. Hur du sedan utvecklar ditt svar på frågan är sekundärt. Du har visat att du lyssnar på frågan, du har bett personen utveckla frågan, så att du har tillräckligt med information för att kunna besvara den. 

Fråga 10: Har du några frågor?

Den här frågan bör inte komma som någon överraskning för dig. I så fall innebär det att du inte gjort din research tillräckligt bra. När du läst på om företaget så bör det rimligtvis ha dykt upp sådant som du skulle vilja veta mer om. Se till att ha 2-3 frågor förberedda.

Ställ frågor som visar att du är påläst om företaget. Det kan handla om företagets produkt eller organisation. Rekryteraren kommer kanske inte ens kunna besvara frågan, utan behöver ta den med sig. Kanske når din fråga fram till din framtida chef som blir varse att du ställt en relevant fråga. Det blir helt enkelt positiva spin-off-effekter. 

Summering

Alla intervjuer ser olika ut men det finns ett antal frågor som är som hämtade ur instruktionsboken och som varje professionell rekryterare försöker ställa. Det innebär också att det finns både bättre och sämre svar på varje fråga. Ibland handlar det om vad du ska svara och ibland handlar det om vad du inte ska svara. Varje fråga ger rekryteraren värdefull information om vem du är som person, om du är bra på att fatta beslut, hur du är som kollega, osv. 

Gå igenom fråga för fråga och formulera svaren för dig själv. Så länge du har klart för dig på ett ungefär vad du ska svara, så kommer du kunna ge ett mer samlat och självsäkert intryck under intervjun. 

Innehållsförteckning
  Fler artiklar om: Anställning

  Prova vår professionella CV-byggare

  Fler artiklar som denna
  Ny på jobbet
  Ny på jobbet

  Är du ny på jobbet? Första tiden på ett nytt jobb kan kännas läskig. Ett nytt arbete innebär att man behöver sätta sig in nya arbetsuppgifter, lära känna nya personer och en helt ny arbetsplats.

  7 sätt att bli mer självsäker på jobbet
  7 sätt att bli mer självsäker på jobbet

  Med hjälp av ett starkt självförtroende kommer du presentera bättre på jobbet. Du kommer våga uttrycka dina åsikter vilket kommer uppskattas av chefer och kollegor.

  Gör karriär genom att bli en problemlösare
  Gör karriär genom att bli en problemlösare

  De som klättrar snabbast inom ett företag är de som kan identifiera och lösa problem. Följ våra 5 steg för att bli en problemlösare och bli befordrad snabbare.