Byggnads

Detta är Fackförbundet Byggnads

Byggnads, som egentligen heter Svenska Byggnadsarbetareförbundet, har cirka 100 000 medlemmar inom ett åttiotal olika yrkesgrupper. Det här är fackförbundet för dig som jobbar i bygg-, VVS-, kylinstallation-, glasmästeri-, anläggnings- eller plåtslageribranschen. Fackförbundet engagerar sig politiskt eftersom bostadspolitiken och byggbranschens utveckling påverkas av de politiska besluten.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Genom Byggnads kan du delta på utbildningar, både fackliga och inom arbetslivet. De kan bland annat handla om ledarskap och organisation eller praktisk ergonomi. När du går en facklig utbildning har du rätt till ledighet och ersättning.

Alla medlemmar får Byggnadskortet som är laddat med rabatter och erbjudanden.

Byggnads samarbetar med Swedbank och Nordea för att kunna erbjuda dig möjligheten att teckna medlemslån eller förmånliga billån. Du får även prisavdrag hos Fonus och Familjens jurist vid begravning, köp av gravsten och rådgivning.

Du får 10-20% rabatt på boende i Riva del Sole i Italien, Rönneberga kursgård utanför Stockholm samt stugor i Lofsdalen.

Förbundet ger ut tidningen Byggnadsarbetaren, som kommer ut 15 gånger varje år, och som dessutom är landets största byggtidning. Här kan du ta del av reportage och debatter samt läsa om byggarbetarens villkor och vardag i nyheter.

Fackförbundet Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads erbjuder ingen inkomstförsäkring utan rekommenderar istället fackmedlemmar att även bli medlem i Byggnads a-kassa. Då kan du få en ersättning om du blir arbetslös. För att bli medlem i a-kassan krävs det att du uppfyller grundvillkoren, vilket innebär att du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, kan arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och att du står till arbetsmarknadens förfogande.

Du måste även uppfylla arbetsvillkoret som innebär att du har arbetat mint 80 timmar i sex månader eller minst 50 timmar per månad i sex sammanhängande månader. För att få ersättning måste du också ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Medlemskapet i Byggnads a-kassa kostar 110 kr/månad.

Dessa försäkringar ingår i medlemskapet

Hemförsäkring via Folksam

En hemförsäkring är en bra grundförsäkring som gäller i och utanför hemmet och även på resa. Den går att skräddarsy efter dina egna behov genom uppgraderingar och tillägg.

Olycksfallförsäkring fritid via Folksam

Med olycksfallsförsäkringen har du ett gott försäkringsskydd om du är med om en olycka på fritiden. Försäkringen ingår i ditt medlemskap och går även att teckna för din partner.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring via Folksam

Sjuk- och efterlevandeförsäkringen kompenseras förlorad inkomst eller större kostnader oavsett orsak. Du ansluts automatiskt till denna försäkring om du inte väljer att tacka nej.

Barnförsäkring via Folksam

Barnförsäkringen gäller vid sjukdom och olycksfall och kan fås utan hälsoprövning. Den kan också tecknas för barnbarn och bonusbarn.

Fackförbundet Byggnads rådgivning

Kontakta fackförbundet om du har frågor eller funderingar du undrar över. Det kan gälla allt från problem på jobbet till funderingar om din anställning, uppsägning, arbetsmiljö eller din lön. Om du vill ha hjälp med att förhandla, exempelvis om dina arbetsvillkor eller om lönen, så kan du få hjälp av fackförbundets ombudsmän.

De olika medlemskapen

Medlemsavgiften varierar beroende på vilken region du tillhör samt hur hög din inkomst är. Avgiften består av en del till förbundet och en del till din region. Väljer du att gå med i en a- kassa tillkommer en avgift för detta.

Anställd

Som yrkesverksam medlem blir din kostnad som minst 50 kr och som högst 563 kr.

Pensionär

När du gått i pension betalar du 49 kr per månad i medlemsavgift och då ingår försäkringar och medlemstidningen Byggnadsarbetaren.

Student

Om du studerar på heltid betalar du 49 kr i månaden i medlemsavgift men om du studerar på gymnasiet är du avgiftsbefriad och kan bli medlem från andra studieåret.

Fackförbundet Byggnads historia

1949 gick trä-, betong-, rör-, och anläggningsarbetarna och några mindre yrkesgrupper in i ett gemensamt byggnadsförbund - och Byggnads grundades. Nu sammanfördes alla yrkeskategorier i ett enda förbund. Under de kommande årtiondena tillkom allt fler medlemmar från andra förbund och 1980 hade förbundet över 158 000 medlemmar.