Civilekonomerna

Detta är fackförbundet Civilekonomerna

Civilekonomerna är ett fackförbund för ekonomer med en akademisk examen i ekonomi (180 hp eller 120 hp enligt gamla systemet). Förbundet har 44 000 medlemmar som studerat exempelvis företagsekonomi, handelsrätt, förvaltningsekonomi och service management.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

När du är medlem i Civilekonomerna kan du som tagit ekonomexamen beställa ett diplom samt en civilekonomring i vitt eller rött guld.

Du får tillgång till förbundets lönestatistik för ekonomer och kan ta reda på vilken lön som gäller ditt yrkesområde samt förbereda dig inför lönesamtal och förhandling.

Förbundets karriärrådgivare kan ge dig råd och tips på hur du kan ta dig vidare i din karriär – detta gäller både för dig som är nybörjare och för dig som funderar på vad nästa steg ska bli.

Civilekonomerna erbjuder medlemmarna gratis granskning av ansökningshandlingar samt intervjuträning. Du kan även anmäla dig till förbundets kurser och seminarier – helt gratis.

Du som är medlem i Civilekonomerna kan få erbjudanden hos Danske Bank, bland annat en egen personlig rådgivare och bolån med konkurrenskraftig ränta. Även SEB kan erbjuda dig bolån och medlemslån med förmånlig ränta samt rabatt på juridiska avtal.

Förbundets medlemstidning heter Civilekonomen och utkommer 10 gånger per år. Här kan du läsa reportage, intervjuer, krönikor, guider och nyheter om ämnen, trender och problem som du som civilekonom påverkas av.

Fackförbundet Civilekonomernas inkomstförsäkring

Civilekonomernas inkomstförsäkring innebär att du kan få 80% av din månadslön, upp till 80 000 kr, i 120 arbetsdagar om du blir ofrivilligt arbetslös. Detta ger en trygghet till din ekonomi och kompletterar ersättningen du får från a-kassan.

För att få ersättning måste du ha varit yrkesverksam medlem i Civilekonomerna i minst 12 månader, vara med i Akademikernas a-kassa samt ha arbetat 80 timmar per månad i 12 av de senaste 18 månaderna före du blev arbetslös.

Om du vill kan du köpa en tilläggsförsäkring som förlänger ersättningsperioden med 180 dagar; detta ger dig totalt 300 ersättningsdagar.

Dessa försäkringar erbjuds i medlemskapet

Hemförsäkring via If

Hemförsäkringen ger dig ersättning vid stöld, brand eller vattenskada i hemmet samt om du blir sjuk på resa, hamnar i rättstvist eller utsatt för rån eller överfall.

Livförsäkring via If

Om du avlider kan din familj få ekonomisk trygghet genom en livförsäkring. Försäkringen får du gratis i tre månader när du blir medlem i fackförbundet – därefter bestämmer du själv om du vill förlänga den.

Olycksfallsförsäkring via If

Olycksfallsförsäkringen ansluts du till kostnadsfritt när du blir medlem och den ger ersättning för vård och läkemedel, resekostnader samt medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Sjukförsäkring och Trygghetskapital via If

Om du blir långvarit sjuk och inte kan arbeta kan en sjukförsäkring kompensera inkomstbortfallet och trygghetskapital ersätta dig om du blir arbetsoförmögen i längre än 30 månader. Sjukförsäkringen ansluts du till helt utan kostnad i tre månader när du blir medlem.

Kritisk sjukdomsförsäkring via If

Blir du kritisk sjuk får du ett ekonomiskt bidrag i form av en engångssumma. Du ansluts till försäkringen kostnadsfritt i tre månader när du blir medlem och bestämmer därefter om du vill förlänga den eller inte.

Barnförsäkring via If

Barnförsäkringen gäller tills barnet är 25 år och både vid sjukdomar och olyckor. En ersättning lämnas bland annat vid tandskada efter olycksfall och medicinsk invaliditet.

Företagsförsäkring via If

Egenföretagare kan teckna försäkringar hos If genom medlemskapet i Civilekonomerna. Försäkringsskyddet omfattar exempelvis professionsansvar, rättsskydd, skydd av egendom samt avbrott i verksamheten.

Fackförbundet Civilekonomernas rådgivning

Hos Civilekonomerna kan du få personlig lönerådgivning och hjälp att förhandla fram löneavtal och anställningsvillkor. Vid frågor kring din anställning kontaktar du medlemsjouren som är redo att ge dig råd. Du som är egenföretagare kan få hjälp med frågor om bland annat att starta eget, granskning av avtal, a-kassa samt arvodesberäkning.

De olika medlemskapen

Ordinarie yrkesverksam

Som yrkesverksam medlem betalar du 281 kr/mån i medlemsavgift.

Arbetslös

Om du är arbetslös blir din medlemsavgift 189 kr i månaden.

Pensionär

Pensionärer betalar 20 kr i medlemsavgift.

Student

Din medlemsavgift som student blir 0 kr i max 6 år tills du blivit klar med din examen. Nyexaminerade studenter betalar 189 kr/månad det år de blir klara med sina studier samt nästkommande år.

Fackförbundet Civilekonomernas historia

Civilekonomernas historia började 1937 då Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer bildades. 11 år senare hade föreningen 80 medlemmar och 1954 gick den in som en sektion i Civilekonomer i Allmän Tjänst. Detta ombildades 1968 till Civilekonomernas Riksförbund, som 1991 bytte namn till Civilekonomerna.