Handels

Detta är fackförbundet Handels

Om du exempelvis arbetar inom detaljhandeln, på lager, som florist eller inom e-handeln så är detta ett lämpligt fackförbund för dig. Handels representerar många olika yrken och har 10 avdelningar i hela landet. Idag har det ca 157 000 medlemmar, varar över 100 000 är kvinnor.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Handels kan driva frågan om kollektivavtal på din arbetsplats. Kollektivavtal bestämmer dina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen, bland annat din lön, arbetsmiljö och pension.

Som medlem kan du utnyttja möjligheten att delta på fackliga kurser under arbetstid. Då får du kunskap och verktyg för att påverka på din arbetsplats. Det finns också stipendier du kan söka för att gå på folkhögskolestudier.

Handelsnytt är tidningen för Handels-medlemmar som utkommer tio gånger per år. Den finns även tillgänglig på nätet där den uppdateras dagligen. Som medlem i Handels får du även Handelskortet som är laddat med olika förmåner.

Fackförbundet Handels inkomstförsäkring

Handels samarbetar med Folksam för att erbjuda dig en inkomstförsäkring som gör att du kan behålla 80% av din tidigare inkomst i 100 dagar om du blir arbetslös. Inkomstförsäkringen ingår i din medlemsavgift men du måste ha varit medlem i både Handels fackförbund och Handels a-kassa i 12 månader för att få ersättningen.

Du kan även köpa ett tillägg till inkomstförsäkringen som ger dig ytterligare 200 ersättningsdagar. För att kunna köpa tilläggsförsäkringen måste du ha haft försäkringen i 12 månader innan du kan utnyttja den.

Dessa försäkringar ingår i medlemskapet

Handels samarbetar med Folksam och kan erbjuda en rad olika medlemsförsäkringar. Om din arbetsplats har kollektivavtal så ingår det även flera försäkringar i din medlemsavgift som gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, dödsfall och när du blir förälder.

Hemförsäkring

Hemförsäkringen ingår i ditt medlemskap och den skyddar dig och dina saker både hemma, på jobbet, på resa och på fritiden. I försäkringen ingår exempelvis skydd vid kris, överfall, flytt och stöld.

Medlemsolycksfall Fritid Olycksfallsförsäkring

Som ny medlem ansluts du automatiskt till en olycksfallsförsäkring om du inte tackar nej. Den ger dig ett skydd vid olyckor på fritiden och ersätter dig vid bland annat sjukhusvistelse, rehabilitering, kroppsskada eller tandskadekostnader.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

En sjuk- och efterlevnadsförsäkring ger en trygghet vid familjesituationer som tillfälligt kan ge dig förlorad inkomst eller större kostnader. Försäkringen ansluts du som är ny medlem till automatiskt om du inte tackar nej.

Barngruppliv

Barngruppliv gäller barn upp till 18 år och även barn till make, registrerad partner eller sambo. Vid dödsfall betalas en summa ut till barnets dödsbo.

Fackförbundet Handels rådgivning/h2>

Oavsett vad du undrar över så kan du ta kontakt med Handels. Genom telefonen kan du exempelvis bli guidad till en ombudsman på din avdelning för mer personlig rådgivning. Det kan handla om din anställning, lön, arbetsmiljö eller en arbetsskada. Behöver du juridiskt stöd eller rättshjälp så kan du få det av fackets egen juridiska byrå.

De olika medlemskapen

Anställd

Medlemsavgiften är uppdelad i en avgift till förbundet och en avgift till din avdelning, och den beräknas på din lön. Som lägst blir den 130 kr och som högst 544 kr. Om du är medlem i a-kassan, vilket du måste vara för att kunna ta del av Handels inkomstförsäkring, så tillkommer en avgift för detta varje månad.

Arbetar extra/Studerande

Om du arbetar deltid eller jobbar extra medan du studerar och tjänar upp till 9 999 kr/månad så betalar du endast 130 kr/månad för att vara medlem i Handels.

Gymnasiestuderande

Går du Handels- och administrationsprogram eller Hantverksprogram på gymnasiet eller likvärdig gymnasial vuxenutbildning eller yrkesutbildning så kan du bli elevmedlem i Handels helt gratis.

Fackförbundet Handels historia

Svenska varuutkörareförbundet, som Handels hette från början, bildades 1906 genom en sammanslagning av flera olika varuutkörarförbund. Under åren bytte förbundet namn flera gånger när flera yrkesgrupper inkluderades. 1957 bytte det namn till Handelanställdas förbund.