IF Metall

Detta är IF Metall

IF Metall, som är en förkortning till Industrifacket Metall, har cirka 313 000 medlemmar varar nästan 25% är kvinnor. Det är ett feministiskt fackförbund där över 30 000 av medlemmarna är förtroendevalda; fackligt aktiva på sina arbetsplatser. Medlemmarna i IF Metall arbetar inom verkstads-, läkemedels-, plast-, byggnadsämnes-, kemi- och stålindustrin.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Alla medlemmar i IF Metall får IF Metall-kortet där du kan få rabatter och erbjudanden på tjänster och produkter inom bland annat resor, nöje, kultur, teknik och evenemang.

Om du vill lära dig mer om facket och dina rättigheter så kan du gå en gratis fackutbildning. Under utbildningstiden ersätter facket dig för förlorad inkomst.

IF Metalls medlemstidning heter Dagens Arbete. Den utkommer tio gånger varje år och finns även på webben. Här kan du läsa om nyheter och arbetslivets villkor samt ta del av undersökande journalistik.

Nordea och Swedbank kan erbjuda fackmedlemmar möjligheter att ansöka om speciella medlemslån med låg ränta och inga avgifter.

Som medlem i IF Metall tillhör du en av 36 avdelningar, som är geografiskt indelade. Vissa av dessa avdelningar har lokala förmåner och rabatterade priser för dig som medlem. Exempel på dessa är möjlighet att hyra fritidsstugor och semesteranläggningar, teckna tandförsäkring och utnyttja rabatter i sportaffärer.

IF Metalls inkomstförsäkring

IF Metall erbjuder ingen inkomstförsäkring men de rekommenderar fackmedlemmar att även bli medlem i IF Metalls a-kassa. På så sätt kan du få ersättning om du blir arbetslös så att du inte står helt utan inkomst. För att kunna få ersättning måste du vara inskriven i Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste även uppfylla arbetsvillkoret, vilket innebär att du har arbetat i minst 80 timmar/månad i minst 6 månader eller minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader med minst 50 timmar/månad året innan du blev arbetslös.

Det kostar 118 kr/månad att bli medlem i a-kassan men om du även är medlem i fackförbudet blir avgiften 108 kr/månad.

Dessa försäkringar erbjuds i medlemskapet

Hemförsäkring via Folksam

Via en hemförsäkring skyddar du dig och dina saker både hemma och på resande fot. I försäkringen ingår bland annat kristerapi, överfallsskydd, flyttskydd och hjälp vid id- stöld

Kompletterande livförsäkring via Folksam

Du omfattas av livförsäkringen genom medlemskapet i facket. Försäkringen gäller för medlemmar som inte omfattas av kollektivavtalad grupplivförsäkring och ger din familj en ekonomisk trygghet om du går bort i yrkesverksam ålder.

Medlemsolycksfallsförsäkring Fritid via Folksam

Genom olycksfallsförsäkringen har du ett skydd mot olycksfall även när du är ledig. Den går att teckna även för din make/maka, registrerad partner eller sambo och ger ersättning vid exempelvis sjukhusvistelse, tandskador och kris. Alla medlemmar i IF Metall omfattas av den här försäkringen.

Barngrupplivförsäkring via Folksam

Barngrupplivförsäkringen ansluts alla fackmedlemmar till och den gäller för dödsfall av barn från 23:e graviditetsveckan tills 18 års ålder. Om barnet är bokfört på samma adress som dig som är medlem gäller försäkringen även för barn till make/maka, registrerad partner eller sambo.

IF Metalls rådgivning

Om du behöver rådgivning av facket rekommenderar de dig att i första hand kontakta din klubb eller avdelning för att du ska få bästa personliga och lokala hjälp och i andra hand kontakta förbundskontoret.

Om du upplever problem med din arbetsgivare så kontakta facket för rådgivning. Förbundet kan erbjuda dig hjälp med arbetsskadeärenden samt facklig rättshjälp och stöd om ditt ärende går vidare till domstol.

De olika medlemskapen

Medlemsavgiften för IF Metall baseras på din lön och är procentuell, i genomsnitt 1,5 procent. En del av medlemsavgiften går till förbundet, en del till a-kassan och en del till din avdelning.

Yrkesverksam

Som yrkesverksam blir din medlemsavgift som lägst 213 kr/ månad och som högst 586 kr/månad – det beror på din totala månadsinkomst. På en del arbetsplatser kan det även tillkomma en klubb- eller försäkringsavgift.

Sjuk eller arbetslös

Om du är sjuk eller arbetslös betalar du 213 kr/månad i medlemsavgift.

Studerandemedlem

Du kan bli studerandemedlem i IF Metall gratis om du är under 20 år och studerar på gymnasium.

Pensionär

Pensionärer betalar 264 kr per år i medlemsavgift.

IF Metalls historia

IF Metall är resultatet av en sammanslagning av Industrifacket och Svenska metallindustriarbetareförbundet som skedde 2006. Medlemmarna i de båda facken arbetade inom många olika områden, exempelvis gruvor, verkstadsindustri, glasbruk och läkemedelstillverkning - och genom sammanslagningen skapades ett fackligt intresse för hela tillverkningsindustrin.