Lärarförbundet

Detta är Lärarförbundet

Lärarförbundet har över 230 000 medlemmar och är därmed landets största lärarorganisation. Bland medlemmarna finns lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolledare samt studerande på lärarutbildningar.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Som medlem i Lärarförbundet får du ta del av digitala verktyg som förenklar din vardag som lärare. Genom verktygen får du bland annat koll på din arbetstid, information om löneutveckling samt en chans att fråga experter om yrkesfrågor, undervisning eller yrkesetiska frågor.

Förbundet anordnar gratis föreläsningar två gånger varje år som ger dig inspiration till en roligare lärarvardag och du kan även delta i gratis medlemsutbildningar som ger dig tillgång till kompetensutvecklande kurser och konferenser. Lärarförbundet erbjuder olika stipendier som du kan ansöka för att utvecklas i din roll som lärare.

I ditt medlemskap ingår två tidningar kostnadsfritt; Lärarnas Tidning samt Pedagogiska Magasinet. Du kan även prenumerera på Nationalencyklopedin till rabatterat pris.

Genom ett samarbete med Danske Bank och SEB får du som medlem i Lärarförbundet exklusiva förmåner, exempelvis medlemslån och bolån med låg ränta.

Om du vill kan du utnyttja möjligheten att byta lägenhet med lärarkollegor i Frankrike och Frankrikes utomeuropeiska områden genom det franska lärarfacket. Som medlem har du även rabatt på boende i stugbyn Riva Del Sole i Italien.

Föredrar du att resa i Norden så får du 15% rabatt på alla rumstyper om du anländer fredag, lördag eller söndag på Nordic Choice Hotels. Du får också 25% rabatt på vardagar och helger på Elite Hotels, rabatterat pris på boende på Hotell Fjällgården i Åre samt rabatt på kryssningar med Tallink Silja, Birka Cruises och Viking Line.

Lärarförbundets inkomstförsäkring

Lärarförbundets inkomstförsäkring ger dig trygghet, utöver beloppet du får från a-kassan, om du blir arbetslös och försäkringen ingår i ditt medlemskap när du jobbar. Du kan få upp till 80% ersättning upp till en inkomst på 60 000 kr/månad. Detta gäller i max 200 dagar och även om du säger upp dig själv.

För att förlänga perioden med ytterligare 200 dagar måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor om minst 12 månader. För att få rätt till ersättningen måste du ha varit medlem i Lärarförbundet och en a-kassa 12 månader i sträck innan du blev arbetslös.

Dessa försäkringar ingår i medlemskapet

Hemförsäkring via Lärarförsäkringar

Genom hemförsäkringen skyddas du, alla i ditt hushåll samt er egendom – både hemma och på resa. Den här försäkringen är gratis de första tre månaderna för nya medlemmar.

Livförsäkring via Lärarförsäkringar

Livförsäkringen är gratis i tre månader när du blir ny medlem i Lärarförbundet. Den ger en trygghet för dina närmaste, som får ersättning om du skulle avlida.

Olycksfallsförsäkring via Lärarförsäkringar

Genom olycksfallsförsäkringen får du en ekonomisk trygghet om du råkar ut för en
olycka som får stor påverkan på ditt liv. Detta är gratis de tre första månaderna för nya medlemmar och gäller även på fritiden.

Studerandeförsäkring via Lärarförsäkringar

Tills du är 29 år kan du, genom medlemskapet i Lärarförbundet, teckna en studerandeförsäkring som innehåller en kombinerad olycksfalls-, liv- och diagnosförsäkring som gäller dygnet runt.

Lärarförbundets rådgivning

Förbundet ser till så att det tecknas ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och förbundet som reglerar rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Om du känner dig orättvis behandlad eller upplever konflikter kan du alltid kontakta förbundet för att få rådgivning om yrkesetik, arbetsmiljö, lön eller avtal samt prata med en jurist.

De olika medlemskapen

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst och vilken slags medlem du är.

Anställd

Som anställd och yrkesaktiv medlem kan din medlemsavgift bli mellan 50 kr – 325 kr per månad.

Lärarstudenter

Som lärarstuderande kan du bli medlem i Lärarförbundet och få medlemskapet gratis under hela studietiden.

Doktorand

Om du är doktorand betalar du 40 kr/månad.

Pensionärsmedlem

Pensionärer betalar 45 kr/månad i medlemsavgift.

Lärarförbundets historia

Lärarförbundet bildades 1991, som en sammanslagning av Sveriges Lärarförbund och Svenska facklärarförbundet. Innan dess hade det funnits en rad olika organisationer för lärare. 1880 bildades exempelvis Sveriges Allmänna folkskollärarförening som arbetade för en pedagogisk förnyelse och förbättra lärarna villkor, 1903 bildades Svenska Musiklärarsällskapet och 1916 Slöjdlärarnas Riksförbund. I slutet av 40-talet slogs 15 facklärarförbund ihop till en gemensam förening, Svenska facklärarförbundet, och 1963 enades folkskolans lärare i Sveriges Lärarförbund. 1991 gick de samman och bildade Lärarförbundet.