Livsmedelsarbetareförbundet

Detta är Livsmedelsarbetareförbundet i Sverige

Livs, som Livsmedelsarbetareförbundet i Sverige även kallas för, har cirka 30 000 medlemmar. Detta är fackförbundet för dig som arbetar inom livsmedelsindustrin och på fabriker, som exempelvis bagare, slaktare eller mejeriarbetare.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Ett av Livs största mål är att medlemmarna ska omfattas av kollektivavtal på sina arbetsplatser. Genom kollektivavtalet garanteras du bland annat rätt lön, övertidsersättning, pension, rimliga arbetstider och bra arbetsvillkor.

Som medlem kan du få ökad kunskap och fler verktyg för att påverka din arbetsplats genom en medlemsutbildning. Fackliga studier kan se ut på olika sätt beroende på vilken form som passar dig och dina kollegor bäst; studiecirklar, kurser, distanskurser, självstudier eller en kombination. Din arbetsplatsklubb eller region kan ge dig mer information om medlemsutbildningen.

Alla medlemmar i Livs får ett medlemskort som är laddat med rabatter, erbjudanden och förmåner inom bland annat resor, hemelektronik, teater och friskvård. Erbjudandena skiljer sig åt i landet och det finns även lokala erbjudanden. Om du vill kan du uppgradera medlemskortet till ett MasterCard med betalfunktion.

Medlemstidningen, Mål & Medel, utkommer 11 gånger per år. Här finns artiklar och reportage för alla som arbetar inom livsmedelsindustrin samt har intresse för arbetsskydd och arbetsmiljöfrågor.

Livs inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen kan komplettera ersättningen från a-kassan upp till 80% av din lön om du blir arbetslös. Den ingår i ditt medlemskap om du är berättigad ersättning från din a-kassa. Det är genom ett samarbete med Folksam som Livs erbjuder dig ett ekonomiskt skydd i 200 dagar. För att få ersättning måste du ha varit medlem i fackförbundet oavbrutet de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dessa försäkringar erbjuds i medlemskapet

Hemförsäkring via Folksam

Hemförsäkringen är ett bra grundskydd för dig och dina saker - den gäller både hemma, på resa och på fritiden. I försäkringen ingår bland annat kristerapi, hjälp vid id-stöld, ansvars-, rätts- och överfallsskydd samt reseskydd.

Olycksfallsförsäkring via Folksam

Olyckfallsförsäkringen skyddar dig om du råkar ut för olyckor när du är ledig. Genom försäkringen kan du få ersättning för exempelvis sjukhusvistelse, rehabilitering, tandskadekostnader samt akutbesök.

Kompletterande tjänstegrupplivförsäkring via Folksam

Om du som medlem inte omfattas av kollektivavtal på din arbetsplats så omfattas du istället av denna kompletterande tjänstegrupplivförsäkringen, som ger din familj ersättning om du går bort.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring via Folksam

Drabbas du av arbetsoförmåga, dödsfall eller vissa diagnoser som resulterar i förlorad inkomst eller stora kostnader så kan sjuk- och efterlevandeförsäkring ge en trygghet. Du ansluts automatiskt till denna försäkring som ny medlem.

Barngrupplivförsäkring via Folksam

Barngrupplivförsäkringen ingår i medlemsavgiften och ersätter dig om ditt eller din make/makas/sambos barn går bort. Du kan även teckna tilläggsförsäkringar som gäller vid sjukdom och olycksfall.

Livs rådgivning

Genom Liv kan du få rådgivning om avtal, villkor och lön samt stöd vid förhandling och inför utvecklingssamtal. Om du upplever problem på din arbetsplats som skapar tvister så kan du få juridisk hjälp av förbundet.

De olika medlemskapen

Hur stor din medlemsavgift blir beror på hur mycket du tjänar, och om du vill bli medlem i a- kassan tillkommer även en kostnad för detta.

Yrkesverksam

Som yrkesverksam medlem betalar du som minst 50 kr/mån och som mest 642 kr/mån i medlemsavgift.

Elevmedlemskap

Om du studerar på Restaurang- och livsmedelsprogrammet eller annan utbildning inom livsmedelsindustrin så kan du teckna ett elevmedlemskap gratis.

Livs historia

Historien för Livsmedelsarbetareförbundet i Sverige börjar 1922 då Svenska bageri- och konditoriindustriarbetareförbundet och Svenska slakteri- och charkuteriarbetareförbundet gick ihop till ett enda förbund. Ett år senare hade förbundet över 9 000 medlemmar. Genom åren överfördes medlemmar från andra förbund, bland annat från tobaks-, bryggeri-, fabriks- och mejeribranschen. Under 70-talet tillsatte förbundet en arbetsgrupp för att lyfta fram jämställdheten mer; många kvinnor i förbundet, särskilt de som arbetade på konserv-, bageri- och charkfabriker var fortfarande lågavlönade.