Musikerförbundet

Detta är Musikerförbundet

Musikerförbundet är för professionella musiker och artister. Här är bland annat tonsättare, textförfattare, dirigenter, ljudtekniker och musiklärare samlade – oavsett om de är frilansare, anställda eller företagare. Förbundet arbetar för att förbättra sina medlemmars arbetsrättsliga- och upphovsvillkor och kämpar för att musikers röster ska höras i den politiska debatten.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Medlemmar erbjuds juridisk hjälp vid tvister om situationer uppstår då arrangören inte betalar ut lön eller ersättning. Förbundet kan hjälpa till och informera dig om dina rättigheter enligt artistavtal och lagar. Om du inte får betalt för ditt arbete kan de hjälpa dig att kräva in det.

Om du driver enskild firma får du tillgång till tjänsten Företagsservice och möjlighet att teckna företagsförsäkringar och andra förmåner till din verksamhet.

Musikerkortet, som är Musikerförbundets medlemskort, är laddat med rabatter, erbjudanden och förmåner. Erbjudandena är anpassade för dig som arbetar inom musikerbranschen men du kan även få rabatt på exempelvis hemelektronik, friskvård, frisörbesök och hyrbilar.

Som fackmedlem kan du ansöka om passertillstånd, vilket innebär att du slipper tullavgift för utrustning och instrument när du åker till Norge och Åland. Alla medlemmar i din orkester eller ditt band måste vara medlemmar i Musikerförbundet för att tillståndet kan ges ut.

Musikerförbundets inkomstförsäkring

Musikerförbundet har ingen inkomstförsäkring, utan rekommenderar istället sina medlemmar att gå med i Handels a-kassa som har en särskild sektion för kulturarbetare. Genom a-kassan kan du få ersättning och en ekonomisk trygghet om du blir arbetslös. För att få ersättning från a-kassan behöver du uppfylla några villkor, bland annat arbetsvillkoret. Men för dig som är musiker eller artist finns särskilda reglar som du kan läsa mer om på Handels a-kassas hemsida.

Dessa försäkringar erbjuds i medlemskapet

Hemförsäkring via Folksam

Genom hemförsäkringen skyddas du och dina saker hemma, på fritiden och på resa. Försäkringen går att skräddarsy och uppgraderas utifrån dina egna behov.

Olycksfallsförsäkring via Folksam

Olycksfallsförsäkringen ingår i ditt medlemskapet. Genom olycksfallsförsäkringen skyddas du bland annat mot medicinisk invaliditet, kristerapi, tandskadekostnader samt sjukhusvistelse.

Livförsäkring och Diagnosförsäkring via Folksam

Olycksfallsförsäkringen är premiefritt de första 3 månaderna för nya medlemmar. Livförsäkringen kan göra att din familj kan bo kvar i bostaden om du avlider och Diagnosförsäkringen kompenserar dig för förlorad inkomst vid allvarlig sjukdom eller olycksfall.

Ansvarsförsäkring via Folksam

Ansvarsförsäkringen kan täcka skadeståndskrav du som musiker kan råka ut för om du skadar en annan person eller någons egendom.

Barnförsäkring

Genom Barnförsäkringen skyddas barn vid sjukdom och olycksfall, och försäkringen kan även tecknas för barnbarn och bonusbarn.

Instrumentförsäkring samt Företagsförsäkring för musiker och studio

Du kan försäkra instrument mot exempelvis oturshändelser och kostnader som hemförsäkringen inte klarar av. Företagsförsäkringen är till för dig som bedriver näringsverksamhet som juridisk person med högst fem anställda

Musikerförbundets rådgivning

Medlemsservice finns till för att erbjuda dig personlig och kostnadsfri rådgivning som gäller ditt yrkesliv i musikbranschen. Du kan få råd kring ersättningar, arbetsvillkor, tvister med arbetsgivare och arrangörer och vägledning inför kontraktskrivning och avtal. Förbundet kan även rekommendera branschkunniga revisorer om du behöver hjälp med deklarationen. Om du upptäcker att någon använt din musik utan ditt medgivande så kan förbundet arbeta för att du får ersättning.

De olika medlemskapen

Medlemskapet i Musikerförbundet är indelat i olika kategorier, beroende på din situation, med olika medlemsavgifter och villkor.

Musiker på hel- eller deltid (A-medlem)

Din medlemsavgift blir 325 kr/månad.

Pensionär, student, föräldraledig eller har sjukersättning (D-medlem)

Medlemsavgiften blir 195 kr/månad. Detta gäller även dig som är dubbelansluten till ett annat förbund.

Företagare med enskild firma (F-medlem)

Du som driver enskild firma betalar en medlemsavgift på 155 kr/månad samt en avgift till Företagsservice, 188 kr/månad.

Arbetar som ljud- /ljustekniker, scenbyggare eller scenpersonal (T-medlem)

Du betalar 325 kr/månad i medlemsavgift.

Ej längre yrkesverksam musiker (S-medlem)

Om du inte längre arbetar som musiker blir din medlemsavgift 75 kr/månad.

Ännu icke yrkesverksamma medlemmar under 25 år (U-medlem)

Ditt medlemskap är gratis och du får begränsad tillgång till det som Musikerförbundet kan erbjuda.

Musikerförbundets historia

Musikerförbundet grundades 1907 som Svenska musikerförbundet. På 1940-talet anslöt sig fler yrkesgrupper till förbundet, exempelvis vaktmästare, garderobspersonal och teateranställda. 1987 bytte förbundet namn till Svenska musikerförbundet – Kulturarbetareförbundet för att 2006 byta till Musikerförbundet. 2013 hade förbundet 2 600 medlemmar.