Officersförbundet

Detta är Officersförbundet

Om du jobbar om soldat, officer eller sjöman inom Försvarsmakten eller är preliminärt eller slutligen antagen till en officersutbildning så kan Officersförbundet vara fackförbundet för dig. Förbundet tillhör Saco, har över 13 000 medlemmar och består av 38 lokala officersföreningar.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

För dig som är chef och har personalansvar finns det chefsnätverk att gå med i för att nätverka med andra chefer. Detta anordnas tillsammans med sex andra fackförbund i sju olika orter för att du ska få bolla tankar och frågor som hör till din roll som ledare.

Officersförbundets medlemstidning heter Officerstidningen och kommer ut åtta gånger varje år. Som medlem får du tidningen gratis och där kan du läsa reportage och nyheter som rör branschen och förbundets verksamhet.

Som medlem i Officersförbundet får du möjligheten att ansöka om medlemslån till låg ränta och lägre säkerhet i SEB, Swedbank, Danske Bank samt Nordea. Det går även att ansöka om bil- och båtlån samt billigare bolån.

Alla medlemmar i förbundet får rabatt på boende på hotellet Örlogshemmet i centrala Stockholm. Hotellet har en historia av att erbjuda värnpliktiga en central plats att läsa tidningar, dricka kaffe och umgås. Nu kan du även övernatta där till ett förmånligt pris.

Officersförbundets inkomstförsäkring

Officersförbundet erbjuder ingen inkomstförsäkring, utan rekommenderar medlemmarna att även bli medlem i Akademikernas a-kassa. Då kan du som är fackmedlem få ersättning om du blir arbetslös. Kravet för att bli medlem i Akademikernas a-kassa är att du har studerat, studerar just nu eller har för avsikt att studera minst 180 högskolepoäng.

För att få ersättning från a-kassan behöver du ha varit medlem i minst 12 månader samt vara inskriven i Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Du måste även uppfylla arbetskravet, vilket innebär att du ska ha jobbat minst 80 timmar per månad i 6 månader. Det kostar 110 kr/månad att vara medlem i Akademikernas a-kassa och hur mycket du kan få i ersättning beror på vad du tjänat innan du blev arbetslös.

Dessa försäkringar erbjuds i medlemskapet

Som ny medlem ansluts du till följande försäkringar kostnadsfritt under de första tre månaderna. Efter tre månader får du välja om du vill fortsätta vara ansluten eller inte.

Olycksfallsförsäkring via If

Du försäkras dygnet runt, både på jobbet och på fritiden, mot olyckor som innebär ökade kostnader eller skador som gör att du inte kan arbeta som du brukar göra.

Sjukkapital via If

Om du blir svårt sjuk eller skadad får du ersättning vid vissa sjukdomstillstånd. Det kan exempelvis vara om du blir sjukskriven en längre tid eller får cancer.

Livförsäkring via If

Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp till din familj om du avlider före 67 år ålder. Detta kan göra så att familjen kan bo kvar i hemmet och få hjälp med ökade kostnader som kan förekomma.

Officersförbundets rådgivning

Rådgivningen som Officersförbundet erbjuder är en av de viktigaste förmånerna du som medlem kan få. Det kan till exempel handla om vad som gäller vid kommenderad förflyttning, utlandstjänst, arbetsmiljö och pension. Om du upplever diskriminering, sexuella trakasserier eller andra tvister och konflikter så kan du få hjälp av förbundets experter. Det vardagliga stödet kan du få från föreningen du är medlem i, medans större frågor som rör anställningsvillkor och lön kan besvaras av förbundet.

De olika medlemskapen

Din medlemsavgift påverkas av din inkomst samt vilket slags medlemskap du har.

Aktivt medlemskap

Som aktiv medlem betalar du mellan 160-250 kr/månad i medlemsavgift. Det tillkommer även en avgift mellan 0-30 kr/månad till förbundets lokala förening på ditt förband.

Studerandemedlem

Om du studerar till yrkesofficer men inte är anställd än så kan du bli studerandemedlem för 100 kr under hela studieperioden. När du tagit examen övergår ditt medlemskap till ett aktivt medlemskap.

Äldremedlem (passiv medlem)

Till och med kalenderåret du fyller 67 så betalar du 40 kr/månad i medlemsavgift. Efter det betalar du 150 kr/år. När du gått i pension kan du bli medlem i Officersförbundets förening för äldremedlemmar, vilket innebär en kostnad på 36 kr/året.

Officersförbundets historia

1995 gick Svenska Officersförbundet, som bildades 1932, samman med Officerarnas riksförbund, som bildades 1981, och skapade Officersförbundet.