Seko

Detta är Service- och kommunikationsfacket, SEKO

Service- och kommunikationsfacket, även kallat Seko, har 110 000 medlemmar som jobbar i nio olika branscher. Medlemmarna arbetar bland annat inom kriminalvården, ungdomsvård, försvaret, elproduktion, telekombranschen, byggbranschen samt järnvägen.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Som medlem får du Seko-kortet som är laddat med erbjudanden, rabatter och förmåner. Du får även förbundets medlemstidning, Seko-tidningen, som kommer ut sex gånger varje år. Tidningen finns även online; där kan du dagligen läsa reportage, debatter och kommentarer inom områden som är relevanta för fackets medlemmar.

Alla medlemmar erbjuds att gå fackliga utbildningar där du får lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet. Utbildningarna är gratis och du får ersättning för förlorad inkomst under tiden du går de.

Om din arbetsplats drabbas av en konflikt eller tas ut i strejk så får du ersättning från facket och om du är i behov av rättshjälp som har med din anställning att göra så kan facket ordna detta.

Du kan ansöka om förmånliga medlemslån med bra ränta hos Nordea och Swedbank. Detta betyder exempelvis att drömmen om en ny bil eller ett renoverat badrum kan detta bli verklighet.

Genom Service- och kommunikationsfacket kan du hyra en stuga i Gullholmsbaden i Bohuslän, hyra en lägenhet i Riva Del Sole i Toscana, bo vid semesteranläggningen Fjällhornet Resort i Härjedalen samt hyra stugor eller rum i Rørvig i Danmark.

Service- och kommunikationsfackets inkomstförsäkring

Om du är med i a-kassan och har varit medlem i Service- och kommunikationsfacket i mer än 12 månader så ansluts du till förbundets inkomstförsäkring. Genom den blir det lite mer pengar i plånboken om du blir arbetslös. Inkomstförsäkringen kompletterar nämligen a-kassan och gör så att du får 80% av din lön i 100 dagar vid arbetslöshet - oavsett hur stor din inkomst har varit.

Dessa försäkringar erbjuds i medlemskapet

Kompletterade Tjänstegrupplivförsäkring via Folksam

Om du inte omfattas av kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring genom din arbetsplats så omfattas du av denna kompletterande försäkring istället. Det är en livförsäkring som ingår i ditt medlemskap och betalas ut till din familj om du avlider.

Olycksfallsförsäkring via Folksam

Olycksfallsförsäkringen ansluts du till kostnadsfritt när du blir medlem och den ger exempelvis ersättning vid sjukhusvistelse, besök på akutmottagning, tandskador och invaliditet.

Barngrupplivförsäkring via Folksam

Försäkringen ingår i ditt medlemskap och omfattar dina barn men även din makes/makas/registrerad partners och gäller till och med året barnet fyller 18 år. Om barnet avlider betalas en summa ut till barnets dödsbo.

Service- och kommunikationsfackets rådgivning

På Service- och Kommunikationsfackets hemsida finns nyttig information om allt från kollektivavtal, arbetsmiljö, lön och avtal – men om du vill ha personlig rådgivning för just din anställning så kontaktar du Seko Direkt. Där finns rådgivare som kan svara på frågor om bland annat föräldraledighet, anställningsformer, ingångslöner och lagar. Om du funderar på att bli medlem kan de även informera om vad som ingår i medlemskapet och berätta om de olika medlemsförmånerna.

De olika medlemskapen

Alla nya medlemmar i Service- och kommunikationsförbundet betalar 50 kr/månad i serviceavgift under det första halvåret. Därefter betalar du en ordinarie medlemsavgift som påverkas av hur mycket du tjänar varje månad före skatt. En avgift för a-kassan tillkommer, utöver månadsavgiften för fackförbundet, om du väljer att gå med i den. Om det finns en Seko-klubb på din arbetsplats så kan du behöva betala en klubbavgift.

Ordinarie medlem

Som ordinarie medlem kan din medlemsavgift bli mellan 50-288 kr/månad.

Studerandemedlem

Om du studerar blir din medlemsavgift 50 kr/månad.

Service- och kommunikationsfackets historia

1970 gick några mindre förbund ihop och bildade tillsammans Statanställdas Förbund som 1995 bytte namn till Facket för Service och Kommunikation – Seko – eftersom många av medlemmarna bytta arbetsgivare från staten till vinstdrivande och privata bolag. Året efter anslöts även Sjöfolksförbundet. 2013 bytte förbundet namn till Service- och kommunikationsfacket, förkortat Seko.