Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Detta är Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

I Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, förkortat Peppers, finns medlemmar som arbetar inom pappers- och massaindustrin som exempelvis lokalvårdare, elektriker, verkstadsarbetare, snickare och processoperatörer. Förbundet består av 55 lokala avdelningar och har totalt 15 000 medlemmar.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Medlemmar i Pappers kommer åt medlemskalendern, som tidigare endast funnit i tryckt form, via mobilen. Där kan du bland annat få facklig information från förbundet samt information om försäkringar. Kalendern uppdateras löpande under året så du enkelt kan hålla dig uppdaterad med vad som är på gång.

Pappers medlemstidning kommer ut med 11 nummer varje år och heter Dagens Arbete. Den har en upplaga på 400 000 exemplar, eftersom den även delas ut till medlemmar i bland annat IF Metall, och kan också läsas på webben. I tidningen kan du läsa nyheter, reportage, krönikor och debatter med fokus på arbetslivets villkor.

Som medlem i Pappers får du Papperskortet som är laddat med rabatter och erbjudanden. Kortet fungerar som ett medlemsbevis och ger dig förmåner och rabatter på bland annat friskvård, elektronik, resor och nöjen – både lokalt och nationellt. Om du vill kan du uppgradera det till ett MasterCard med betalfunktion.

Pappers ger dig även möjligheten att, genom ett avtal mellan LO, Nordea samt Swedbank, ansöka om medlemslån utan säkerhet med mer förmånlig ränta än andra lån samt utan uppläggningsavgift. Lånen går att ansökas till online med Mobilt Bank-ID om så önskas.

Svenska Pappersindustriarbetareförbundets inkomstförsäkring

Pappers har ingen inkomstförsäkring, utan rekommenderar sina medlemmar att bli medlem i Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa istället. På så sätt blir du inte helt utan inkomst om du förlorar ditt arbete. Du måste arbeta eller ha haft din senaste anställning inom pappers- och massaindustrin för att kunna bli medlem i a-kassan. Medlemsavgiften i Pappers a-kassa är 129 kr/månad, oavsett om du arbetar, är sjuk eller studerar.

För att få ersättning från a-kassan behöver du ha varit medlem i minst 12 månader och uppfylla arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat i minst 80 timmar/månad i 6 månader eller minst 50 timmar/månad under en sammanhängande 6- månaders period under de senaste 12 månaderna. Om du inte har varit medlem i minst 12 månader men uppfyller arbetsvillkoret kan du få lägre ersättning från a-kassan.

Dessa försäkringar erbjuds i medlemskapet

Olycksfallsförsäkring via Folksam

Olycksfallsersättningen ingår i ditt medlemskap, ersätter skador du råkar ut för på fritiden och går att teckna även för din make/maka, registrerade partner eller sambo. Du kan få ersättning för bland annat sjukhusvistelse, kriser och rehabilitering.

Diagnosförsäkring via Folksam

Denna försäkring ingår i ditt medlemskap och ersätter dig upp till 65 år om du får allvarliga diagnoser som cancer eller stroke.

Hemförsäkring via Folksam

Det är viktigt att du försäkrar saker du är rädd om i ditt hem. Det gör du genom hemförsäkringen som ingår i ditt medlemskap. I försäkringen ingår exempelvis kristerapi, flyttskydd och hjälp vid id-stöld och även tre timmars juridisk rådgivning.

Barnförsäkring via Folksam

Om ditt, din makes/makas, registrerade partners eller sambos barn under 18 år avlider betalas en summa ut till barnets dödsbo. Denna försäkring ingår i ditt medlemskap.

Kompletterande tjänstegrupplivförsäkring via Folksam

Du ansluts till denna försäkring om du inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring genom din arbetsplats. Genom den får dina närstående ekonomiskt stöd om du avlider.

Svenska Pappersindustriarbetareförbundets rådgivning

Som medlem i pappers omfattas du av Trygghetsfonden som är en omställningsförsäkring. Syftet med försäkringen är att du snabbt ska hitta ett nytt jobb om du blir uppsagd och på så sätt slippa omvägar, krångel och långa väntetider. Om din arbetsplats drabbas av lockout eller strejk får du genom fackförbundet ersättning, och om du kommer i konflikt med din arbetsgivare exempelvis vid trakasserier så får du rättshjälp.

De olika medlemskapen.

Yrkesverksam medlem

Medlemsavgiften för yrkesverksamma medlemmar består av en förbundsavgift och en avdelningsavgift. Avgiften för förbundet är 0,9% av din bruttolön.

Övriga medlemmar

Övriga medlemmar betalar 180 kr/månad till förbundet. Om du är pensionär över 65 år betalar du en lägre medlemsavgift och om du gör din första värnpliktstjänstgöring eller studerar och saknar inkomst kan du ansöka om att bli befriad från medlemsavgiften.

Svenska Pappersindustriarbetareförbundets historia

Pappers grundades 1920 av personer som arbetade inom pappers- och pappermassindustrin. Medlemsantalet har skiftat lite sedan dess; 1980 var medlemsantalet 41 000, de flesta män, medans det 2016 var cirka 15 000.