Svenska Tandläkarförbundet

Detta är Svenska Tandläkarförbundet

Som tandläkare eller tandläkarestudent kan du bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet har cirka 7 500 medlemmar och driver frågor som påverkas tandläkarens roll i samhället. Det handlar bland annat om utbildning, forskning, yrkesetik och kvalitet – alltid med patienten i fokus. Förbundet består av fyra olika medlemsföreningar och vilken du kommer tillhöra när du blir medlem beror på hur du arbetar som tandläkare.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Förbundets medlemstidning heter Tandläkartidningen och den kommer ut med 14 nummer varje år. Tidningen bevakar frågor som berör tandläkare; det kan handla om allt mellan politik och patientsäkerhet till arbetsplatsfrågor och odontologisk vetenskap. Tidningen går även att läsa på webben.

Som medlem i Tandläkarförbundet har du möjlighet att gå förbundets kurser med medlemsrabatt. Du kan välja mellan över 200 kurser där du även får träffa och nätverka med andra tandläkare. Oavsett om du arbetar inom offentlig eller privat sektor så kan du gå kurser för att utveckla din yrkesroll – både till bredd och djup.

När du blivit medlem i förbundet så får du ett nyhetsbrev rakt in i din mejlinkorg med information, nyheter och omvärldsbevakning både från förbundet och från medlemsföreningen.

Några av de digitala förmånerna som erbjuds är skriftserien Kunskap & kvalitet samt Patientsäkerhetsportalen. Du får även tillgång till Faktabanken, där du kan följa hur förbundet påverkar branschens yrkesfrågor.

Svenska Tandläkarförbundet tillhör SACO, vilket betyder att du som är medlem även blir medlem där och får förmåner via SACO. Det kan exempelvis vara möjlighet till billiga bolån och förmånlig bolåneränta hos SEB, exklusiva förmåner som personlig rådgivare samt vardagstjänster hos Danske Bank. Du får även tillgång till fritidslägenheter i Åre och Sälen samt på Gran Canaria som hyrs ut till rabatterade priser.

Svenska Tandläkarförbundets inkomstförsäkring

Svenska Tandläkarförbundet erbjuder en inkomstförsäkring men om du omfattas av den beror på vilken av de fyra medlemsföreningarna du är med i. Om du arbetar som anställd tandläkare innefattas du av Akademikernas inkomstförsäkring, om du uppfyller villkoren för försäkringen. Försäkringen kompletterar ersättningen du får från a-kassan om du blir arbetslös. Genom inkomstförsäkringen kan du få upp till 80% av din månadslön i totalt 120 ersättningsdagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

Dessa försäkringar erbjuds i medlemskapet

De försäkringar som ingår eller erbjuds i ditt medlemskap beror på vilken medlemsförening du är med i. Du rekommenderas därför att höra av dig till Svenska Tandläkarförbundet för att få veta vad som gäller för just dig.

Svenska Tandläkarförbundets rådgivning

Förbundet erbjuder en rad olika stöd till sina medlemmar. Främst handlar det om odontologiskt expertstöd om du blivit anmäld till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Du kan då få stöd om riktlinjer och etiska frågor som kan hjälpa dig vidare.

Du kan vända dig till en kollegastödjare i förbundets nätverk om du vill prata om problem eller situationer med en utomstående. Det kan handla både om yrkesmässiga och privata situationer och en kollegastödjare kan i många fall ha stor förståelse för din situation.

De olika medlemskapen

Svenska Tandläkarförbundet består av fyra olika medlemsföreningar – vilken du ska bli medlem i beror på hur du arbetar som tandläkare.

Tjänstetandläkarna

Du som jobbar som anställd med svensk tandläkarlegitimation kan bli medlem i Tjänstetandläkarna för 424 kr per månad.

Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård

Om du forskar eller utbildar så blir din medlemsavgift 424 kr per månad.

Studerandeföreningen

Om du studerar på en utbildning under en termin så kan du bli medlem i Studerandeföreningen utan kostnad, annars kostar det 100 kr/termin.

Tandläkare – Egen verksamhet

Om du är privatpraktiserande tandläkare så blir din medlemsavgift 1 700 kr i halvåret.

Svenska Tandläkarförbundets historia

Historien om Svenska Tandläkarförbundet börjar egentligen 1860 när Svenska Tandläkare – Sällskapet bildas, som ett av världens äldsta tandläkarorganisationer. Sällskapet hade sin fokus på Stockholm vilket gjorde att Sveriges Tandläkarförbund bildades 1908, med fokus på hela landet. På 70-talet genomförs en allmän tandläkarförsäkring och tio år senare slås Svenska Tandläkare – Sällskapet ihop med Sveriges Tandläkarförbund. 1984 blev sällskapet en stiftelse i förbundet.