Svenska Transportarbetareförbundet

Detta är Svenska transportarbetareförbundet

I Svenska Transportarbetareförbundet, även kallat Transport, samlas anställda inom transport- , renhållnings- samt bevakningsbranschen. De 61 000 medlemmarna jobbar bland annat på åkerier, säkerhetsföretag, godsterminaler, i taxi, budbilar samt tvätthallar. Förbundet har 25 olika lokalavdelningar runt om i landet där medlemmarna kan få hjälp och stöd.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Genom förbundets medlemsutbildningar, som är kostnadsfria och som du får ersättning för vid förlorad inkomst, lär du dig mer om sådana frågor som är viktiga för dig som anställd och dina kollegor på jobbet. Om din arbetsplats tar ut i strejk får du även konfliktersättning.

Transportarbetaren heter medlemstidningen som utkommer en gång i månaden till alla medlemmar och som även har en egen hemsida. Tidningen skapades redan 1897, i samband med att förbundet bildades. I tidningen kan du läsa reportage och nyheter inom förbundets branscher.

Medlemmar erbjuds möjligheten att teckna medlemslån utan säkerhet i Swedbank och Nordea till förmånlig ränta. Du slipper avgifter och kan exempelvis använda lånet för att renovera hemma eller köpa något dyrare.

Du kan hyra förbundets lägenheter och stugor som finns runt om i landet till rabatterade priser. Lägenheterna och stugorna finns i Lysekil, Sälen, Idre, Lofsdalen och på Västkusten. Om utlandet lockar mer så kan du hyra lägenheter och rum på hotell i Riva Del Sole i Toscana med 20 respektive 10% rabatt.

Svenska transportarbetareförbundets inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen gör så att du inte blir helt utan inkomst när du blir arbetslös. Den kompletterar a-kassan upp till 80% av din inkomst, oavsett hur hög inkomsten du haft. Ersättningen kan du få i max 100 dagar och för att få den måste du ha varit medlem i Transport i minst ett år samt vara medlem i en a-kassa.

Dessa försäkringar erbjuds i medlemskapet

Hemförsäkring vid Folksam

Hemförsäkringen ingår i ditt medlemskap, innefattar bland annat ansvarsförsäkring, rättsskydd och egendomsskydd och gäller samtliga som är bokförda tillsammans med dig.

Kompletterande Tjänstegrupplivförsäkring

Genom en kompletterande tjänstegrupplivförsäkring kan du som inte omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring genom kollektivavtal på din arbetsplats ändå vara försäkrad. Premien för försäkringen ingår i din medlemsavgift.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkringen ger en kompensation vid större kostnader eller förlorad inkomst. Du och din make/maka ansluts till försäkringen när du blir medlem i förbundet om du inte tacker nej.

Medlemsolycksfall Fritid

Du som är medlem får ett olycksfallsskydd även när du är ledig – det är nämligen där de allra flesta olyckor sker. Tandskador, rehabilitering och sjukhusvistelse är saker som försäkringen kan ersätta dig för.

Barngruppslivförsäkring

Om ditt, din makes/makas, sambos eller registrerade partners barn under 18 år avlider får du en ersättning via barngrupplivförsäkringen.

Svenska transportarbetareförbundets rådgivning

Svenska Transportarbetareförbundet erbjuder rådgivning till sina medlemmar inom olika områden. Du kan få hjälp att tolka avtal och lagar, att få rätt sjukersättning och lön, förhandla om rimliga arbetstider och semesterersättning. När det gäller arbetsmiljöfrågor bör du ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen. Vid tvister med arbetsgivaren kan du få råd av facket för juridisk hjälp. De kan hjälpa dig vid frågor om arbetsrätt, brottsmål, konkurs, skadestånd och försäkringsärenden.

De olika medlemskapen

Det finns tre olika slags medlemskap och vad du betalar i medlemsavgift beror på vilken månadsinkomst du har. Väljer du att gå med i Transports a-kassa tillkommer en avgift på 120 kr/månad för detta.

Yrkesverksam

Yrkesverksamma medlemmar betalar 91- 426 kr i medlemsavgift varje månad.

Pensionärer

Om du är pensionär blir din medlemsavgift 129 kr/månad.

Studerande

Studerande på gymnasienivå kan bli medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet utan någon avgift.

Svenska transportarbetareförbundets historia

Våren 1897 bildades Svenska Transportarbetareförbundet av 15 personer vid en konferens i Stockholm. 1972 lämnade 18 avdelningar förbundet och bildade tillsammans Svenska hamnarbetareförbundet. 1980 hade Svenska Transportarbetareförbundet över 52 000 medlemmar, varav majoriteten var män.