Sveriges Arkitekter

Detta är Sveriges Arkitekter

Det här är fackförbundet för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Cirka 90% av Sveriges arkitekter är medlem i Sveriges Arkitekter, som har totalt 13 000 medlemmar. Förbundet består av 15 lokala föreningar där medlemmar kan lyfta lokala frågor och bredda sitt kontaktnät.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

Du som är medlem i Sveriges Arkitekter har rätt att inneha en eller flera av yrkestitlarna SAR/MSA, LAR/MSA, SIR/MSA och FPR/MSA. Endast medlemmar i Sveriges Arkitekter får använda titlarna, vilket visar att du har en examen från arkitektutbildning och dessutom efter examen har minst två års yrkeserfarenhet.

Förbundet har ett stort kompetensutvecklingsutbud som du får ta del av. Det handlar om kurser, chefsnätverk, frukostseminarier och mentorskapsprogram som ska ge dig en möjlighet att hålla dig uppdaterad om och att vara en del av branschen.

Sveriges Arkitekter ger tillsammans med Saco lönestatistik som kan vara användbart inför löneförhandling. Du kan även ta del av den årliga branschrapporten där läget i arkitektbranschen sammanfattas och analyseras.

Arkitekten heter förbundets bransch- och medlemstidning som ges ut till medlemmar 11 gånger per år.

Alla medlemmar i fackförbundet får förmåner från Danske Bank som bland annat innebär kostnadsfria vardagstjänster i ett år, bolån med konkurrenskraftig ränta samt egen personlig rådgivare. Du kan även få rabatt på medlemslån och bolån hos SEB samt rabatt på lån hos Swedbank.

AI Pension erbjuder alla som är anslutna till Sveriges Arkitekter förmånliga gruppförsäkringar och personlig rådgivning om pensionssparande.

Sveriges arkitekters inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder en inkomstförsäkring som innebär att du kan få max 80% av din månadslön om du blir ofrivilligt arbetslös. Du kan få ersättning för lön upp till 100 000 kr/månad i max 120 dagar. För att få ersättning genom inkomstförsäkringen behöver du vara medlem i Akademikerna a-kassa vilket kostar 110 kr per månad. Du kan även komplettera försäkringen med en tilläggsförsäkring om du vill trygga din inkomst vid arbetslöshet ytterligare.

Dessa försäkringar erbjuds i medlemskapet

Hemförsäkring via Folksam

Du kan teckna en hemförsäkring via Folksam som bland annat innehåller skydd vid flytt, resa och överfall samt för dina saker i hemmet. Om du är student och under 39 år kan du teckna en studenthemförsäkring som skräddarsys efter dina behov

Utlandsstudieförsäkring för studenter via Folksam

Du kan teckna försäkringen, som gäller i hela världen, upp tills du fyller 65 år. I försäkringen ingår bland annat olycksfallsförsäkring, överfallsskydd samt ersättning för förseningar, stöld och trafikskador.

Företagsförsäkring via Länsförsäkringar

Om du arbetar som arkitekt och driver eget företag så kan du ansluta dig till Sveriges Arkitekters Företagsservice som bland annat erbjuder försäkringar speciellt framtagna för egenföretagare. Krisförsäkring, konsultansvarsförsäkring samt tjänstereseförsäkring är exempel på försäkringar som ingår i Företagsservice.

Sveriges arkitekters rådgivning

När du blir medlem i Sveriges Arkitekter så kan du få stöd och hjälp i alla frågor som handlar om din anställning – oavsett om du arbetar privat, i statlig eller kommunal sektor. Funderar du på hur det är med lönen, tjänstledighet eller upphandlingar så finns det rådgivare redo att hjälpa dig. På förbundet finns även jurister som kan hjälpa dig och ge individuell rådgivning vid konflikter eller förhandlingar. Går tvisten upp i domstol kan de även företräda dig där.

Företagsservice innehåller tjänster anpassade för dig som är företagare. Genom den kan du få rådgivning och förhandlingsstöd och även skräddarsydd information till arkitekter med företag.

De olika medlemskapen

Du behöver en examen från en godkänd arkitektutbildning, alternativt vara student, för att bli medlem i Sveriges Arkitekter. Om du saknar arkitektutbildning men har en annan akademisk utbildning så måste du visa att du förvärvat kunskaper som motsvarar kandidatexamen vid någon av de svenska arkitektutbildningarna.

Aktiva medlemmar

Medlemsavgiften för aktiva medlemmar är 300 kr/månad. Du betalar även en avgift till lokalföreningen du går med i.

Företagare anslutna till Företagsservice

Du betalar 150 kr/månad i medlemsavgift till Sveriges Arkitekter samt en serviceavgift till Företagsservice som faktureras till ditt företag. Serviceavgiften påverkas av företagets storlek och är en avdragsgill kostnad i din verksamhet.

Studentmedlem

Din medlemsavgift som studentmedlem är 25 kr/månad, förutsatt att du studerar på en arkitektutbildning. Studerar du utomlands blir medlemsavgiften 150 kr/månad.

Seniormedlem

Om du är över 65 år och inte längre yrkesverksam blir din medlemsavgift 75 kr/månad. När du fyllt 75 år sänks medlemsavgiften till 50 kr/månad.

Sveriges arkitekters historia

Förbundet bildades i juli 2002 när fem yrkesideella organisationer - Svenska Arkitekters Riksförbund, Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund, Landskapsarkitekternas Riksförbund, Fysiska Planerares Riksförbund samt fackförbundet ArkitektFörbundet upplöstes.