Sveriges Läkarförbund

Detta är Sveriges Läkarförbund

Läkarförbundet är fackförbundet för läkare, med fler än 50 000 medlemmar. Förbundet består av flera delföreningar – en lokalförening, en yrkesförening och en specialitetsförening – och medlemmarna är med i flera olika föreningar.

Exempel på förmåner för dig som är medlem

I samarbete med Danske Bank erbjuds medlemmar utvalda förmåner som bo-, bil- och båtlån, medlemsrabatter samt digital rådgivning. Även SEB erbjuder förmånlig bolåneränta för dig och din eventuella medlåntagare.

Alla medlemmar får Läkartidningen, som kommer ut med cirka 36 nummer/år. I tidningen kan du läsa om utvecklingen inom branschen, få information om stipendier att söka samt hitta annonser för lediga jobb och kurser.

Läkarförbundet erbjuder medlemmar två stipendier; Understödsfonden ges till medlemmar i Sveriges Läkarförbund Student i slutet av sin utbildning samt Forskningsfonden som främjar vetenskaplig forskning.

Dessutom kan du få 10% medlemsrabatt på utvalda titlar som riktar sig till läkare och medicinstudenter hos Studentlitteratur.

Läkarförbundet har en festvåning i Stockholm som medlemmar får boka exempelvis till middagar och familjehögtider. Genom ett avtal med Hotel With i Stockholm får även medlemmar rabatt på boende.

Sveriges Läkarförbunds inkomstförsäkring

I ditt medlemskap i Sveriges Läkarförbund ingår en inkomstförsäkring. Du måste dock först bli medlem i Akademikernas A-kassa, vilket kostar 100 kr/månad. Om du blir arbetslös kan inkomstförsäkringen tillsammans med a-kassan ge dig 80% av din lön, upp till 100 000 kr/mån i 120 ersättningsdagar.

Genom en tilläggsförsäkring kan du få ersättning i ytterligare 180 dagar. Då behöver du ha varit försäkrad i minst 18 månader innan du blev arbetslös och ha arbetat i minst 12 månader.

Dessa försäkringar ingår i medlemskapet

Läkarförbundet erbjuder följande försäkringar i samarbete med Folksam:

– Hemförsäkring

Hemförsäkringen skyddar dig, dina familjemedlemmar och dina saker, både hemma och på resa. I försäkringen ingår bland annat överfallsskydd och hjälp vid ID-stöld.

– Livförsäkring via Folksam

Om du avlider får din familj ett engångsbelopp. Denna försäkring ingår du i utan kostnad under dina första tre månader som medlem.

– Olycksfallsförsäkring via Folksam

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och ger dig ersättning när du råkar ut för olyckor, behöver rehabilitering eller vistas på sjukhus. Som medlem bjuds du på denna försäkring under dina första tre månader.

– Sjukförsäkring via Folksam

Om du inte kan arbeta på grund av olycksfallskada eller sjukdom så kan du få ersättning för kostnader och inkomstbortfall via Sjukförsäkringen. Försäkringen får du utan extra kostnad i tre månader.

– Sjukkapitalförsäkring via Folksam

Blir du sjukskriven under en längre tid på grund av sjudom eller olycksfallsskada kan du få ersättning i form av ett engångsbelopp. Som ny medlem i Läkarförbundet bjuds du på denna försäkring under dina första tre månader.

– Diagnosförsäkring via Folksam

Genom en diagnosförsäkring kan du få ersättning om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får specifika diagnoser fastställda av specialistläkare. Diagnosförsäkringen är kostnadsfri för dig som ny medlem under tre månader.

– Yrkesförsäkring

Genom Yrkesförsäkringen kan du ta del av olika slags försäkringar, bland annat en ansvarsförsäkring, patientförsäkring och överfallsskydd, beroende på vilken slags läkare du arbetar som. Som medlem bjuds du på denna försäkring under dina första tre månader.

– Praktikförsäkring

Om du är läkare med egen praktik kan du ta del av Praktikförsäkringen som kan byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov.

– Medlemsbarn

Som medlem i Läkarförbundet har du möjlighet att teckna en barnförsäkring, även för barnbarn och bonusbarn, som gäller både vid sjukdom och olycksfall

Sveriges Läkarförbunds rådgivning

Om du behöver rådgivning kan du ta kontakt med Medlemsrådgivningen som tar reda på vad som gäller för just dig. Det kan exempelvis handla om anställningsform, ditt ansvar som läkare, arbetstiden eller pension. Förbundet erbjuder även jurister som kan ge råd och förhandlingshjälp.

De olika medlemskapen

Avgiften till Läkarförbundet beror på vad du arbetar som och var i landet du bor.

Anställd

Du betalar en avgift som är uppdelad i fyra delar: Läkarförbundet (876-2988 kr/år), Lokalförening (96-1080 kr/år), Yrkesförening (300-1900 kr/år) samt Lokal yrkesförening (som varierar).

Nyutexaminerad

Nyexaminerade medlemmar bjuds på förbundsavgiften i 4 månader, därefter får du 50% rabatt under två år samt 25% rabatt det tredje året.

Student

Studenter kan bli medlem i Sveriges läkarförbund Student som kostar 250 kronor/år.

Pensionär

Pensionärer betalar 876 kr/år till Läkarförbundet och avgiften för delförningar varierar. Sveriges Läkarförbunds historia

Sveriges Läkarförbund grundades 1903 och idag är ca 80% av landets läkare medlem i förbundet.