Personlighetstest – Resultat på 15 min – CV-mallen

Personlighetstest – lär känna din personlighet

Med hjälp av ett personlighetstest kan du få en exakt bild av vem du är och varför du agerar som du gör. Detta kan hjälpa dig när du ska söka ett nytt jobb, då du kan välja en tjänst som passar din personlighet så bra som möjligt.

Tre stycken populära cv mallar

Våra medlemmar anställs av de största företagen i Sverige

Spotify logo
Facebook logo
Ikea logo
Nike logo
SEB logo
Tesla logo

”Jag har aldrig känt mig helt bekväm i stora grupper men har ändå försökt att ställa mig in. Efter jag gjorde testet förstod jag att min personlighet är introvert och det är därför jag känner så. Väldigt intressant och kul.”

Anita Dahlsson

Big Five-teorin – visar din personlighetstyp

Big Five-teorin – visar din personlighetstyp

Vårt personlighetstest bygger på Femfaktorteorin, eller Big Five-teorin som den också kallas. Teorin har sin utgångspunkt i att människors personligheter har drag som varken är kultur- eller situationsberoende.

Dessa drag är urskiljbara, universella och det är fem faktorer som styr dem, vilka är centrala för personligheten. De olika faktorerna som var och en bestämmer ett personlighetsdrag skapar i sin tur en karta över individens personlighet.

De fem olika faktorerna – ”OCEAN”

Openness (öppenhet), Conscientiousness (samvetsgrannhet), Extraversion (extrovert), Agreeableness (tillmötesgående), och Neuroticisme (ängslighet) är de fem olika faktorerna som undersöks i testet. Det är alltså dessa som tillsammans visar vilken personlighetstyp du tillhör.

Öppenhet

Under faktorn öppenhet undersöks tendensen att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi och personens olika erfarenheter. De människor som är öppna för upplevelser är intellektuellt nyfikna, öppna för känslor, känsliga för skönhet samt villiga att prova nya saker och skaffa sig nya erfarenheter. I jämförelse med människor som är mer slutna, tenderar de att vara mer kreativa och mer medvetna om sina känslor. Okonventionella övertygelser är något de också är mer benägna att ha.

Samvetsgrannhet

Detta innebär tendenser att visa självdisciplin och agera pliktfyllt. Här strävar man efter att uppnå åtgärder mot eller utanför förväntningar. Man planerar snarare än att ha ett spontant beteende. Samvetsgrannhet är relaterat till hur människor reglerar, kontrollerar och styr sina impulser. I regel stiger samvetsgrannheten bland unga vuxna och minskar därefter bland äldre vuxna.

Extrovert

Utåtriktade/extroverta personer kännetecknas ofta av en bredd av aktiviteter och är högaktiva i utåtriktade situationer. De utnyttjar externa medel för att få energi och har en tendens att söka stimulans i andra människors sällskap. Dessa personer uppfattas ofta som fulla av energi, tycker om att interagera med andra människor och gillar att både prata och hävda sig. De extrovertas motsats introverta, har lägre energinivåer och sociala engagemang. Till skillnad från extroverta personer, tenderar de att vara tystare och mer lågmälda, behöver mindre stimulans än de extroverta och har större behov av tid för sig själva. I allmänhet är vi människor en kombination av extrovert och introvert.

Tillmötesgående

Hos den tillmötesgående finns en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig, istället för tävlingsinriktad och/eller fientligt inställd till andra människor. Den tillmötesgående är hänsynsfull, snäll, generös, pålitlig och hjälpsam, ofta med en optimistisk syn på den mänskliga naturen.

Ängslighet

Den ängslige upplever lätt obehagliga känslor, till exempel ilska och ångest. Denne har en benägenhet att känna sig sårbar och har lättare att hamna i en depression. Den ängslige kan vara känslomässigt reaktiv och sårbar för stress, samt tendera att vara lättvindig i sitt sätt att uttrycka känslor. Ängsligheten är oftast kopplad till ett pessimistiskt arbetssätt.

Kartläggning av dina personlighetsdrag för att skapa ett säkert personlighetstest

Kartläggning

Genom att undersöka dessa fem faktorer/områden presenteras en tydlig bild av vem du är och du får reda på mer om din personlighetstyp. Personlighetstestet är helt gratis att göra och du kan enkelt ladda ner resultatet som en PDF. Du kan därefter komplettera ditt CV och personliga brev med det och ge till arbetsgivaren du söker jobb hos i syfte att underlätta vid beslut om rekrytering eller spara för egen räkning.

I många rekryteringsprocesser ingår genomförandet av ett personlighetstest som ett delmoment. Har du blivit kallad till en intervju är det därför en bra övning att göra testet innan den, så du vet hur det fungerar. Dessutom är det ju svårt att jobba med sina styrkor och svagheter, om man inte är medveten om dem.

Personlighetstest som består av 100 frågor och ger ett svar som är baserat på forskning.

Teorin har grund i forskning

Flera modeller av personlighetstester som används idag saknar vetenskaplig grund. Big Five-teorin däremot, bygger på empiriska studier. Forskare har observerat beteendet hos ett stort antal personer och undersökt vad dessa beteenden beror på, vilket är en teori vi på CV-mallen både gillar och tror på.

100 frågor och resultat på 15 minuter

Vårt personlighetstest bygger på 100 frågor som du svarar på så ärligt du kan och tar bara 15 minuter att göra. Därefter får du en kort sammanfattning av det totala resultatet, samt en sammanfattning per sektion av de fem olika faktorerna. Du kan även gå in och på detaljnivå se hur resultatet för de olika delarna ser ut.

Testet passar dig som vill lära känna dig själv bättre eller vill veta om en specifik tjänst är rätt för dig. För att ge ditt resultat så hög trovärdighet som möjligt, kan du enbart göra ditt test en gång. Gör personlighetstestet och lär känna dig själv.

Ta reda på din personlighetstyp

Registrera dig och gör personlighetstest

Våra medlemmar älskar vårt gratis personlighetstest

”Jag har aldrig känt mig helt bekväm i stora grupper, men har ändå försökt att ställa mig in. Efter jag gjorde testet förstod jag att min personlighet är introvert och det är därför jag känner så. Väldigt intressant och kul.”

– Anita Dahlsson

Lär dig mer om dig själv

Med hjälp av ett personlighetstest kan du få en exakt bild av vem du är, samt förstå varför du agerar och känner som du gör. Majoriteten har inte 100 procent koll på sina olika styrkor och svagheter. Men blir man medveten om dem kan man både utvecklas och anpassa olika beslut, både privat och i arbetslivet, efter vem man faktiskt är.

Kanske hjälper detta dig att bli medveten om din personlighetstyp och får dig att komma fram till vilket jobb eller utbildning som passar dig?

Gör testet redan idag – helt gratis

Ett jobb som passar personligheten

Inte bara arbetsgivare har nytta av ett personlighetstest i jobbsammanhang. Testet kan även hjälpa dig när du ska söka nytt jobb, då du kan välja ett jobb som passar din personlighet så bra som möjligt. När du har ett jobb som passar din personlighet kommer det bli roligare att gå till jobbet och du kommer på så sätt också att utvecklas snabbare.

De flesta av oss arbetar så mycket som en fjärdedel av våra liv. Att trivas på jobbet är således en mycket viktig parameter för att vi ska må bra och uppleva att vi har ett kvalitativt liv. Ett personlighetstest kan också hjälpa dig att utvecklas som person, då du kan få reda på andra sidor hos dig själv som du inte visste fanns.

I dagens samhälle blir vi i stor utsträckning påverkade av sociala medier som sätter normer för hur man ska vara och bete sig. Det kan göra att man skapar en anpassad, eller till och med förvrängd, självbild som inte stämmer överens med ens egentliga personlighet.

Med hjälp av resultatet från ditt personlighetstest genom oss på CV-mallen får du en subjektiv och mer exakt bild av varför du agerar och tänker som du gör, där denna bild inte är påverkad av samhällsnormerna.

Myers-Briggs Type Indicator eller Femfaktorteorin?

Det finns många olika typer av personlighetstester på marknaden där varje seriöst test bygger på en underliggande psykologisk modell eller teori.

De två vanligaste personlighetstesterna på marknaden är Myers-Briggs Type Indicator och Femfaktorteorin, eller ”Big Five”. Myers-Briggs personlighetstest bygger på psykologiska teorier som är väldigt kritiserade och anses vara oriktiga enligt modern forskning. Myers-Briggs Type Indicator är ett av världens mest använda personlighetstest, trots att det saknar vetenskapligt stöd, till skillnad från testet du får hos oss.

Vi har valt att skapa ett test utifrån Femfaktorteorin och dess godkända, forskningsbaserade teorier för att du ska få ett så bra och kvalitetssäkert resultat som möjligt. Ett bättre och mer pålitligt alternativ, helt enkelt.

Komplettera ditt CV och personliga brev med personlighetstestet

Ett tips för dig som vill sticka ut när du söker jobb, är att bifoga ditt personlighetstest tillsammans med ditt CV och personliga brev. Du kan då hänvisa till ditt resultat och påvisa att du är rätt person för jobbet. Inte bara utifrån dina tidigare arbetslivserfarenheter, utan också genom din personlighet.

Stort utbud av mallar för CV och personligt brev

Hos oss kan du skapa och samla alla dina ansökningshandlingar på en och samma plats. Med hjälp av vår CV-byggare och våra snygga CV-mallar för olika ändamål, kan du snabbt och enkelt skapa ett professionellt CV – helt gratis.

Upptäck våra olika CV-mallar och hitta den mall som passar dig bäst. Matcha därefter ditt personliga brev med designen i CV:t och gör ett starkt intryck när du söker drömjobbet.

Vanliga frågor om vårt kostnadsfria personlighetstest

Var gör man CV-mallens personlighetstest?

Här på CV-mallen registrerar du dig snabbt och enkelt – helt kostnadsfritt. Klicka dig sedan vidare för att starta testet här på vår hemsida. Registrera dig och gör personlighetstest.

Hur lång tid tar det att utföra CV-mallens personlighetstest?

Att göra vårt personlighetstest tar bara 15 minuter.

Hur pålitligt är resultatet av CV-mallens personlighetstest?

Testet bygger på empiriska studier där forskare har undersökt människans beteenden. De 100 frågor som testet består av innefattar fem olika faktorer som är centrala för personligheten hos en människa. Allt enligt den så kallade Big Five-teorin, eller Femfaktormodellen.

Varför ska jag göra ett personlighetstest?

Ett personlighetstest kan du göra för att själv få grepp om dina styrkor och svagheter. Många gör det för att ha ett färdigt test att ge arbetsgivaren när de söker jobb, medan andra gör vårt personlighetstest som en övning för vad som kan komma i en rekryteringsprocess.

Vad kostar det att göra ett personlighetstest hos CV-mallen?

Vårt personlighetstest är helt gratis och du kan ladda ner det som PDF utan kostnad.

Hur vet man sin personlighetstyp?

Genom att göra vårt personlighetstest får du en kort sammanfattning av det totala resultatet, samt en sammanfattning per sektion av de fem olika faktorerna. Du kan även gå in och se på detaljnivå hur resultatet för de olika delarna ser ut.

Testet består av 100 olika frågor som du ska svara på så ärligt du kan, för att få ett lika ärligt resultat av din personlighetstyp.

Vilka personlighetstester är godkända?

Vid rekrytering finns det två olika huvudkategorier av personlighetstester. Den ena kategorin kallas typtester – dit hör bland annat Myers Briggs Type Indicator. De tester som ingår i den andra huvudkategorin bygger alla på Big Five-teorin/Femfaktormodellen. Dessa är, till skillnad från typtesterna (Myers-Briggs med flera), grundade på vetenskapliga metoder som har ett brett stöd av forskare som arbetar inom området.

Vad finns det för andra exempel på personlighetstest?

Ofta används självskattningstest där man svarar på frågor om sig själv. Så kallade projektiva test förekommer också och går ut på att individens tolkningar av bilder och mönster anses berätta saker om dess personlighet och personlighetstyp.

Vad är Myer-Briggs Type Indicator?

Myers-Briggs Type Indicator är ett test som bygger på Carl Gustav Jungs personlighetspsykologiska teori och delar in en personlighet i 16 olika typer. Testet syftar till att man ska skapa sig en förståelse för hur de 16 olika personlighetstyperna fungerar och därefter förbättra kommunikationen och problemlösning. Dock har Jungs teorier ofta kritiserats och anses vara oriktig enligt modern forskning.