Bristyrken - CV-mallen

Bristyrken

Behöver du välja utbildning snart? Då kan det vara bra att ha koll på vilka yrken det kommer finnas jobb inom de närmaste åren när du ska skapa en framtid […]

Bristyrken

Behöver du välja utbildning snart? Då kan det vara bra att ha koll på vilka yrken det kommer finnas jobb inom de närmaste åren när du ska skapa en framtid för dig själv. Det kan ibland vara svårt och tidskrävande att hitta ett arbete, men det finns typiska bristyrken för dig som vill hitta jobb snabbt. Ett tips som kan vara bra att följa är att söka på olika yrken för att få information om efterfrågan på arbetsmarknaden. Vilka yrken som räknas som bristyrken beror såklart på hur vårt samhälle ser ut. Hela 2020 och 2021 påverkade arbetsmarknaden framförallt inom vården, här har du största möjligheten att få tjänster medan det är svårare inom kommunikation och som ekonom.

Eftersom arbetsgivare efterfrågar personal med rätt kompetens kan du få bra betalt när du söker dig till dessa yrken. Det finns många fördelar med att välja ett bristyrke, bland annat slipper du känslan som kan uppstå när man inte får något jobb.

I denna artikel hittar du definitionen på ett bristyrke, några exempel på framtida yrken att satsa på samt lite hjälp på traven när du letar efter jobb.

Vem vet, kanske blir du inspirerad att hitta ett jobb inom branscher du kanske inte tänkt på förut!

Vad är ett bristyrke? 

Bristyrken definieras som ett område på arbetsmarknaden där efterfrågan på arbetskraft hos arbetsgivare är högre än vad som finns i nuläget. Arbetsmarknaden är som vilken annan marknad som helst, en plats där personer träffas för att göra affärer. Skillnaden är att det inte är pengar som byts mot varor, utan pengar som används för ersättning för tid och arbete från en person.

Ett bristyrke är ett jobb som efterfrågas i högre grad än vad arbetskraften erbjuder kompetensen. Därför blir det enklare för dig som besitter kompetens som efterfrågas att hitta jobb.

Vissa bristyrken är brist inom eftersom de kräver en lång utbildning, men det kan också bero på arbetets natur eller arbeten som många inte vet om. 

Vilka yrket är det brist på i Sverige 2022

Arbetsförmedlingen gör varje år en uppdaterad prognos för hur de tror att behovet av arbetskraft kommer att se ut. Här kan du hitta data om svårare och lättare yrken –sök i deras meny på just ditt yrke. Arbetsförmedlingen publicerar en uppdaterad prognos för ca 180 yrken fram till 2026. Här hittar du framtidsutsikterna på ett och fem års sikt. De hetaste yrkena där det är minst konkurrens om jobben finns definieras som ’’Mycket stora möjligheter’’. 

De arbeten som de tror kommer bli svåra att fylla kallas för bristyrken. Har du redan utbildning inom något bristyrke kan du skaffa information om just ditt yrke, detta vara en grund till varför du ska få högre lön.

Är du sugen på att byta karriär kan dessa arbeten vara värda att satsa på.

Utbildning viktigt 

Utbildning är och kommer att bli en allt viktigare faktor för att få ett jobb. En fullföljd gymnasieutbildning är nästan alltid ett grundkrav. Utöver det tillkommer krav på antingen en yrkes- eller högskoleutbildning. Det förväntas vara större konkurrens inom försäljning, inköp, marknadsföring, ekonomi och administration samt kultur. 

Bristyrken med krav på högskoleutbildning

Nedan följer några yrken där det råder brist på arbetskraft. Dessa kräver att du har en högskoleutbildning så de är inte relevanta för alla. Längre ner på sidan kommer vi gå igenom fler bristyrken där det inte krävs någon utbildning.

Barnmorska

Brinner du för att hjälpa bebisar och nyblivna mammor? Då har du goda möjligheter att få jobb som barnmorska. Arbetsförmedlingen bedömer att det finns mycket stora möjligheter till jobb för år 2022 och 2026 för barnmorskor. Det betyder att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben som barnmorskor under de närmaste året. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till jobb som barnmorskor kommer vara mycket stora.

Arbetsbeskrivning 

Barnmorskor hjälper kvinnor, blivande och nyblivna föräldrar, nyfödda barn och ungdomar. Som barnmorska arbetar du ofta på barnmorskemottagningar, med förlossningsvård eller preventivmedelsrådgivning. Barnmorskor ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under och efter en förlossning. I arbetet ingår också rådgivning och undersökningar. 

Lön

Genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 41 200 kr. Ingenjörer 

Bedömningen för ingenjörer varierar något men yrken som civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning, ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering samt civilingenjörsyrken inom elektroteknik har stora möjligheter till jobb. 

Arbetsbeskrivning 

Ingenjörer som arbetar med projekt inom konstruktion och byggnation skapar infrastruktur och utgör en central del i samhällets utveckling. Med tekniska kunskaper söker ingenjörer den bästa lösningen på problem eller effektivisering av en process. Ingenjörer arbetar ofta med projekt, det kan handla om byggnad av hus, vägar, järnvägar, broar och industrianläggningar. 

Lön

Genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 47 200 kr.

Läraryrken 

Som utbildad lärare har du goda möjligheter att göra karriär år 2022 och 2026. Samtliga läraryrken klassas idag som bristyrken. Oavsett om du vill bli förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare eller lärare i yrkesämnen har du alltså en stor chans att få ett arbete. 

Arbetsbeskrivning 

Som förskollärare arbetar du med yngre barns lärande och utveckling genom utforskande och lek. Arbetsuppgifter som förskollärare inkluderar läs- och skrivutveckling, kontakt med föräldrar, dokumentation av det pedagogiska jobb och uppmuntra till lek och kreativitet.

Som grundskollärare är ditt främsta jobb att undervisa elever i årskurs 1-3 eller årskurs 4-6. Det dagliga jobbet kräver planering och genomförande av lektioner så att barnen för verktyg att själva kunna läsa, skriva och räkna. 

Som yrkeslärare i gymnasieskolan undervisar du i olika ämnen där du varvar teori med praktiska övningar. Som ämneslärare i gymnasieskolan undervisar du i de allmänna ämnena på gymnasiet.

Lön 

 • Förskollärare – genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 31 400 kr.
 • Grundskollärare – genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 35 300 kr.
 • Yrkeslärare gymnasieskolan – genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 36 900 kr.
 • Ämneslärare i gymnasieskolan – genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 37 700 kr.

Bristyrken utan krav på utbildning 

Bristyrken är inte bara de yrken som kräver fleråriga studier på universitet och högskolor. Arbetsmarknaden har också plats för de individer som behöver hitta jobb snabbt direkt efter gymnasiet. 

 • Lastbilschaufför
 • Undersköterskor
 • Motorfordonsmekaniker
 • Elektriker
 • Snickare 

Sammanfattningsvis innebär bristyrken de yrken som har störst möjlighet att erbjuda en anställning för den närmaste framtiden. Du som är sugen på att komma ut på arbetsmarknaden snabbt kan därför se över de behov av yrken som finns för att se vad som passar dig och din kompetens mest. Vill du arbeta inom något av de yrken som nämnts i den här artikeln? Se över vilka utbildningsmöjligheter som finns.

Innehållsförteckning
  Fler artiklar om: Nyheter

  Prova vår professionella CV-byggare

  Fler artiklar som denna
  Sveriges bästa arbetsgivare enligt anställda år 2023
  Sveriges bästa arbetsgivare enligt anställda år 2023

  Året 2023 har varit en utmanande period för Sveriges arbetsmarknad med skenande inflation, höjda räntor och ökande arbetslöshet. I oktober ligger arbetslösheten i Sverige på 7,4%, och säsongsanpassade och utjämnade […]

  Bristyrken
  Bristyrken

  Behöver du välja utbildning snart? Då kan det vara bra att ha koll på vilka yrken det kommer finnas jobb inom de närmaste åren när du ska skapa en framtid […]

  Sveriges bästa universitet
  Sveriges bästa universitet

  Går du i tankarna om att börja plugga? Kanske tar du snart studenten, eller har jobbat ett par år och nu är det dags att börja tänka på vad du […]