Magnus Andreasson - CV

Previewing your CV on a smartphone may lead to a distorted layout due to the limited screen size. For an accurate view, please download or preview it on a computer.

Ladda ner
M
 
A
Magnus Andreasson Ny-exad Statsvetare
Stockholmsgatan 1 , 11122 Stockholm 070 111 222 33 | exempelcv@cv-mallen.se
Sammanfattning

Efter tre års studier känner jag mig nu mer redo än någonsin att ta mig an nya utmaningar. Jag är nyfiken, spännande och full av positiva tankar kring en framtida yrkeskarriär hos just er. 

Arbetslivserfarenhet
Matbutiken - Butiksmedarbetare 2013 - 2016

Som butiksmedarbetare vid Matbutiken har jag haft skiftande arbetsuppgifter. Bland annat kassatjänst, lagerarbete, uppackning av varor, kvalitetskontroll och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom dagligvaruhandeln. Genomgående för arbetet vid Matbutiken var fokus på god service gentemot våra kunder. 

Bilföretaget - Produktionsmedarbetare 2008 - 2012

Som produktionsmedarbetare vid Bilföretaget har jag haft skiftande arbetsuppgifter. Bland annat som inredningsmontör vid inredning och byggnationer av olika typer av specialfordon, fastighetsvård, lagerarbete, logistikplanering/implementering av LEAN samt kundleveranser och kundkontakt. 

Utbildning
Utbildnings institutet - Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram 2013 - 2016

Min utbildning vid Högskolan resulterar i en Politices Kandidatexamen (kand 180 högskolepoäng) med statsvetenskap som huvudområde. Genomgående för studierna vid programmet har varit ett bibehållet fokus på kunskap om svensk offentlig- förvaltning och administration. Teori har under hela studieperioden varvats med en nära praktisk anknytning. 

Universitetet - Samhällsvetenskapligt program med internationell inrikting 2009 - 2012

Klassiskt samhällsvetenskapligt program på gymnasialnivå och med ett tydligt internationellt fokus. 

Projekt
Samarbete med kommunstyrelsen i Kommunen 2014

Inom ramen för mina studier vid Högskolan och programmet Statsvetenskap: Politik, Organisation och ledning genomfördes ett projekt tillsammans med utredningskontoret i Kommunen. Projektet syftade till att handlägga ett verkligt förslag för att sedan presentera handläggningsresultat för personer verksamma inom utredningskontoret vid Kommunen. Redovisningen skedde både skriftligt och muntligt. 

Projektarbete vid Grundskoleförvaltning i Staden 2014

Ytterliggare ett projekt som jag arbetat med vid mina studier vid Högskolan är ett projektarbete vid Stadens grundskoleförvaltnings strategiavdelningen. Under projekttiden, som var förlagd på grundskoleförvaltningens kontor, låg stort fokus på arbetet med PRIO (Planering, Projekt, Initiativ och Organisaion). PRIO kan sammanfattas som ett utvecklingsarbete för den Svenska skolan med SKL, Stockholms stad och konsultfirman McKinsey som initiativtagare. Inom ramen för projektarbetet deltog jag i den dagliga verksamheten och arbetet med PRIO.

Projektresa Bryssel 2012

Under mina studier på gymnasialnivå vid Gymnasieskolan genomförde jag ett avslutande projektarbete om Europeiska Unionen och Bryssel. Genom mitt projektarbete erhöll jag ett stipendium som gav mig möjligheten att under några dagar besöka Bryssel och några av Europeiska Unionens institutioner, Stadens EU-kontor och ett representationskontor för fackföreningar. Denna projektresa låg sedemera till grund för mitt avslutande gymnasiearbete.

Klimatförändringarnas EU-projekt 2011

Under mina studier på gymnasialnivå vid Gymnasieskolan genomfördes ett internationellt projektarbete kring Europas klimatfokus studerat genom regionala problem och lösningar. Samarbetet skedde mellan utvalda skolor i olika länder. Projektet syftade till att lyfta de regionala aspekterna av miljöproblemen i Europa. Projektet innebar studieresor till Österrike där olika aspekter studerades och diskuterades mellan oss studenter och inbjudna professioner

Språk
Modersmål
Flytande
Grundkunskaper i tal och skrift
Kunskaper
5
5
4
4
4
3
Kort om mig

23 år gammal som sedan tre år tillbaka studerat statsvetenskap vid Högskolan. Som person är jag ambitiös, nyfiken och noggran. Jag värdesätter nya erfarenheter högt och trivs när det ställs höga krav på mig. Något som bidragit till att jag sökt tjänsten hos er. När det kommer till min fritid trivs jag lika bra på en spinningcykel vid något gym som i en fotölj på bilblioteket med något spännande att läsa.