Detta är en förhandsgranskning för hur ditt CV kommer se ut när du laddar ner det som PDF. Uppgradera ditt konto för att ladda ner CV:t utan denna ruta och linjer.
 
Detta är en förhandsgranskning för hur ditt CV kommer se ut när du laddar ner det som PDF. Uppgradera ditt konto för att ladda ner CV:t utan denna ruta och linjer.
Altenstedt
Johanna Parikka Altenstedt Senior Communication Expert
Sammanfattning

SENIOR COMMUNICATION EXPERT. Min styrka är att konceptualisera och omvandla möjligheter till strategier och konkreta actions, samt samordna de behövda resurserna för att uppnå de uppsatta mål. Jag behärskar alltså hela den kommunikativa värdekedjan.

Jag har uppnått mina karriärmål många gånger om, men eftersom jag får min energi från att kommunikation skapar mervärde för andras jobb - och inte är självändamål för mig - är jag ännu hungrig på att sätta tänderna på rejäla kommunikativa utmaningar.

Under årens lopp har jag märkt att organisationer uppskattar mig när det finns osäkerhet och kriser i horisonten, då jag är trygg i skarpa lägen. Men jag trivs lika bra i kreativa workshops, inom konceptutvckling, eller när jag medietränar och coachar chefer face-to-face.

Email :
Telefon :
Adress :
Körkort :
jpa@altenstedt.se
+46 [0]720 29 54 74
Mariagatan 9, Lund
BE
Arbetslivserfarenheter
IceCream Consulting AB - Producent och VD 2017 januari  

För närvarande arbetar jag med mitt eget konsultföretag. Från idéstadium till genomförande, kommunikativa koncept och produktioner inom mångfald, integration, konst. En hel del poddar och prat, men också bilder, filmer, texter, modererar konst- och kultursamtal och översättningar.

Jag arbetar på svenska, finska och engelska. 

www.icecream.consulting

IKEA of Sweden - Communication Business Partner 2014 mars - 2016 december

Strategisk kommunikatör och Communication Business Partner vid produktutveckling och leverantörskedjan. Internationella externa mediekontakter och -besök, budskapsbygge och medieträningar, designer -kommunikation och presentationer, medlem i två ledningsgrupper inom Purchasing, leverantörskontakter bl a inom elektronik, risk- och hållbarhetskommunikation, även jour.

B2C & B2B

PR

CSR

Ruukki Sverige AB / Rautaruukki Oyj - Kommunikationschef Skandinavia 2009 - 2014

Kommunikationschef Sverige, Norge och Danmark, med ansvar för att bygga upp branding utifrån CSR och hållbarhetsarbete inom det börsnoterade stålbolaget. Arbetet innefattade organisering av studiebesök, event, (bl a Almedalen), tidningsartiklar, vetenskapliga seminarier, upphandling och förvaltande av externa agenturer och leverantörer, reklam- och kommunikationskoncept, intern utbildning, osv.

Arbetet lyckades väl, bla i samarbete med Miljöaktuellt. Jag rapporterade till PR-direktören samt delvis till Energi-, teknik och hållbarhetsdirektören (medlem i koncernens ledningsgrupp). Hade samordningsansvar för alla kommunikatörer i Skandinavien.

Ansvarade även för koncernens Stakeholder Magazine Inline (som blev prisbelönt) och för Public Affairs i Sverige. Arbetet bedrevs först som konsult, sedan som anställd och efter att Rautaruukki Oyj såldes till SSAB, åter som konsut åt dotterbolaget Ruukki Sverige AB, som jag har fortsatt relation med.

B2C & B2B

PR

IR

CSR

Länsstyrelsen i Skåne län - Pressansvarig 2009 - 2011

Pressansvarig på Länsstyrelsen i Skåne län, placering i Malmö. Anställdes pga min strarka kompetens inom kriskommunikation och pressrelationer. Inom arbetet ingick även miljötillsynskommunikation, och medierelationer, bl a hantering av besök från Uppdrags granskning, SVT. Sedan 2008 har jag varit med och rådgivare i projektet Partnerskap Skåne, som ägs av Länsstyrelsen, och har nominerats som Best Practice av EU kommissionen och WHO inom mångfalds- och integrationsområdet. Så sent som våren 2016 ledde jag workshops inom Parterskap Skåne.

 

Europeiska parlamentet, ALDE gruppen - Press officer & political advisor 2005 - 2007

Presschef och rådgivare hos MEP inom ALDE-gruppen på Europeiska parlamentet, placering delvis i Bryssel. Jag kan väl EU:s kompetenser och lagstiftningsprocesserna.

Håbo kommun - Ordförande i biståndsnämnden 2002 - 2006

Jag satt en hel mandatperiod som ansvarig för myndighetsutövning inom socialtjänstens område, samt som medlem i kommunfullmäktige, och i landstingsfullmäktige. Därmed kan jag väl hur kommuner fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter de har, och hur t ex kriskommunikationen fungerar. Jag var själv med i krishanteringsgruppen och hade ansvaret även att sammankalla den, vilket jag gjorde t ex i samband med tsunamikatastrofen, då jag visste att våra kommuninvånare hamnat i stormen. Jag sammankallade med socialchefen vår krisgrupp (med polis, räddningstjänst, kyrka, socialen) redan kvällen den 26/12 då tsunamin slog till och tror vi var den första kommunen att reagera i Sverige. Vi satte upp även uppföljning på nätet för att nå de strandade via SMS och fältassistenter på Arlanda för att fånga upp information om de som saknades, samt hjälpa dem som lyckats komma hem.

SVT, SR, YLE osv. - journalist och reporter 1986  

Jag har arbetat som journalist och reporter sedan 80-talet, i många olika roller och kanaler, såsom nyhetsjournalist på radio och tv, korrespondent på dagspress, producent av dokumentärer samt so grävande journalist. Därtill har jag undervisat i journalistikpå ett antal högskolekurser.

Just nu deltar jag i det treåriga forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer" som Lunds universitet och institution för Strategisk kommunikation driver.

Språk
svenska - flytande
finska - flytande
engelska - flytande
tyska - grundkunskaper
danska, norska - grundkunskaper
franska - grundkunskaper
Utbildning
Lunds universitet - Fil mag i sociologi - 2002

Master i sociologi, sidoämnen bl a rättssociologi, ekonomi, statistik.

Luleå tekniska universitet - Fil licentiat i MKV - 2004

Forskarutbildad inom medievetenskap, licentiat avhandling om sociala medier. Förmodligen en av de första som uppmärksammade RelationsTechnology och ställde kritiska frågor om sociala mediers påverkan på det moderna livet både i privat och i det offentliga. 

Kort om mig

Jag är en senior kommunikatör med den ena foten stabilt inom forskning och vetenskap, den andra i empirin och erfarehet. Mitt sätt att tänka är logisk och analytisk men även kreativt och väldigt mycket utanför boxen. Jag försöker alltid se saken från flera håll, dvs vara objektivt kritisk. När organisationen är beslutsam och tydlig, motiveras jag, eftersom jag är resultatorienterad. 

Idag arbetar jag med att producera innehåll och koncept inom konst- och museumvärlden, samt inom sustainability.