Detta är en förhandsgranskning av hur ditt CV kommer se ut när du laddar ner det som PDF Uppgradera kontot för att ladda ner ditt CV utan denna box
 
Maila mig
Detta är en förhandsgranskning av hur ditt CV kommer se ut när du laddar ner det som PDF Uppgradera kontot för att ladda ner ditt CV utan denna box
Anna-Lena
Nordberg
organist och körpedagog
Personinformation
Adress : Sjömansgatan 8a, GöteborgE-mail : info@annalenanordberg.seTelefon : 0736754701Ålder : 53 Körkort : B Civilstånd : gift
Kort om mig

Min stora kärlek till musiken föddes tidigt. Under uppväxten i den jämtländska fjällvärlden präglades tillvaron mer av toner än ord. Vaggad till sömns med dragspel och den vakna tiden varvad med allehanda instrument, körsång och dans.Språk svenska : flytande engelska : flytande tyska : grundkunskaper
Arbetslivserfarenhet
2021 juli
Jonsereds kyrka Partille församling Organist 100%
Sång, orgel och pianospel på gudstjänster samt körledare för barn, ungdom och vuxenkörer.
20 augusti 2019 - 30 juni 2021
Sävedalens församling vik kyrkomusiker 100%
Sång, orgel- och pianospel på gudstjänster och förrättningar samt ledare för kyrkokör och barnkör.
2017
Kreativt hantverk i Sverige AB - Fria uttryck fritt uttryckt Egen företagare
Driver företag med olika typer av verksamhet som berör sång, musik och kreativitet i form av kurser, föreläsningar, workshops, privatlektioner, frilans kyrkomusikeruppdrag, ackompanjemangs etc. https://www.facebook.com/studiono9.se/
Sommaren 2019
Frösö kyrka Organist 100%
Spel på gudstjänster och förrättningar.
Juni 2018 - februari 2019
Löftadalens pastorat - Landa & Ölmevalla församling Vikarierande organist 55 - 100 %
Gudstjänstspel, konserter, kyrkliga handlingar, kyrkokör samt ansvarig för instrumentvård och sommarmusikserien.
Februari 2018 - Maj 2018
Angereds kulturskola, Göteborg Körpedagog
Treornas kör. (Se beskrivning under projekt)
sept - dec 2016
Sankt Pauli församling Vikarierande körledare 40%
Ledare av Kyrkokören och Vokalensemblen i St Pauli församling, Göteborg. Dirigent vid konserter och på högmässor. Större projekt: Brahms requiem (Londonversionen)
2012 - 2016
Svenska kyrkan Angereds församling Organist/körledare 100%
Traditionella arbetsuppgifter som organist samt samordnare för kyrkomusikerna i församlingen. Ansvarig för barnkör, kyrkokör samt större musikaliska projekt och workshops med kör- och sångtema, julspel och påskmusikal för förskolor och skolor i området, kontaktperson i nya handboksutredningen, kommunikationsansvarig mm. Fortbildningar: Miljö och ansvar, medarbetarskap, ideellt arbete, kommunikation, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
2000 - 2009
Svenska kyrkan Enskede Årsta församling Organist 100%
Ansvarig för Kör- och konsertverksamheten: Enkede kammarkör, gospelkören Overjoyed samt Enskede kyrkas unga röster (barnkörer från 4 - 12 år). Spel på gudstjänster, andakter, kyrkliga handlingar, konserter, musikaler, gudstjänster, andakter, adminstration, budgetansvar osv.

Urval av de större musikaliska projekten: Förklädd Gud av L-E Larsson, Requiem av G. Fauré, Mässa i G-dur av F. Schubert (med musiker från Radiosymfonikerna) Mass av S. Dobrogosz (med Steve Dobrogosz och frilansande stråkmusiker) Mary´s question av S. Livebrandt (med Sofia Karlsson, Roger tallrot mfl) Gloria av J. Rutter (med brassorkester) Requiem av J. Brahms (med Monika och Carl Axel Dominiqe) Juloratoriet av J.S Bach (med Stockholm barockorkester - https://www.rebaroque.se/) Sacred Concert av Duke Ellington (med storband och afrikanska trummor)Requiem av W. A. Mozart (med Ann Wallström konsertmästare - frilansande musiker) Christmas Cantatas av Steve Dobrogosz (med Steve Dobrogosz) Requiem av John Rutter (med musiker från hovkapellet och Radiosymfonikerna) Jesu Membra Nostri av D. Buxtehude (med musiker från Drottningholms Barockorkester och Hovkapellet).
Musikalen Birgitta – Flickan från Finnsta av A-L Nordberg & E. Tengelin. Uruppförd i Västerås domkyrka och därefter föreställningar på Historiska museet och Enskede kyrka. Ett stort musikaliskt projekt med runt 80 medverkande barn och ungdomar, uppsydda kläder, teater, regissör mm. Skrivet av mig och min kollega i samband med Birgitta jubiléet. 2003 (Alla konserter finns inspelade på CD eller film). 
1999 - 2001
Västerhaninge församling Körledare Birgittae kammarkör 30%
Ansvarig för Birgittae kammarkör och församlingens konsertverksamhet.
1995 - 2000
Trefaldighetskyrkans metodistförsamling Kantor/körledare 30%
Ansvarig för Trefaldighetskyrkans kör och övrig gudstjänst spel och musikverksamhet.
1992 - 1994
Östersunds församling Kantor 100%
Traditionella arbetsuppgifter såsom spel på gudstjänster, körledning, konserter, administration, kyrkliga handlingar, konfirmander och utvecklingsarbete.
Utbildning
2011 (20 veckor) - januari 2012
Pastoralinstitutet i Lund Svenska kyrkans organistexamen

Teologi, kyrkokunskap, historia, bibelkunskap, liturgisk fördjupning, ledarskap, praktik, handledning, mediaträning, gudstjänstutveckling, genrebredd med mera.

2009 - 2011
Högskolan för scen och musik i Göteborg Kandidatexamen i kyrkomusik

Solistiskt och liturgiskt orgelspel, improvisation och orgelkännedom mestadels men även fördjupning inom kör och sång. För att utöka min kompetens och fördjupa mitt konstnärskap under denna tid läste jag även kurser såsom; performance (musikteater) konsten att leva på sin konst (hur man arbetar med mål och visioner och handlingsplaner) genrelös sångteknik (hur man använder rösten inom alla olika musikaliska genrer).                           Lärare i orgel: Johannes Landgren Orgelstycke Preludium, fuga och chaconne i c dur av Buxtehude (Bux Wv137) https://youtu.be/IbMU-e83ChY1994 - 2000
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Sång och körpedagog

Musiklärarexamen med inriktning körledning och sång som ger kompetens för undervisning inom musik och kulturskola, förskola-, grund- och gymnasieskola, särskilt vokalt musikklassverksamhet, kyrklig musikverksamhet, folkhögskolor och studieförbund. IE körlärare har dessutom kompetens att arbeta med olika former av frivillig och professionell körverksamhet och därigenom aktivt delta i det lika musik- och kulturlivet. Huvudinstrument: sång (klassisk men även afro och jazzimprovisation) rytmik och kör- och orkesterdirigering. 

Lärare i kör och orkesterdirigering: Professor Anders Eby, Stefan Parkman, Pär Fridberg, Anders Colldén, Robert Sund & Per Andersberg (orkesterdirigering) Examenskonsert: Förklädd Gud med symfoniorkestern Filialen (https://orkesternfilialen.se/)

Examensarbete/uppsats 2008: ”Ett nytt kapitel med ett nytt kapital” - Hur nya ekonomiska villkor påverkat musiklivet i och utanför Svenska kyrkan efter skilsmässan frånstaten.

http://kmh.diva-portal.org/smash/get/diva2:449993/FULLTEXT01.pdf

     

1990 - 1992
Sköndalsinstitutet, Stockholm kantorsexamen

Solistiskt och liturgiskt orgelspel, ensembleledning med körsång, sång, piano. gehör, satslära, arrangering, liturgisk sång och dirigering, undervisningsmetodik, musiklära, liturgik, troslära, kyrkokunskap, psykologi, pedagogik, orgelkunskap, gitarrspel, administration, praktisk och samverkan.

Lärare orgel: Ralph Gustafsson Piano: Martin Lindström Sång: Eva Larsson Myrsten

10 september 2019 - 10 november 2019
Kungliga musikhögskolan i Stockholm Pianoimprovisation över genregränser

Kursen fokuserade på samspel, lyssnande och eget skapande i improvisation och komposition i olika genrer. 

Kursen innehöll följande delar: modal improvisation och komposition,melodisk improvisation och variation,improvisation utifrån en harmoniföljd,improvisation och komposition utifrån kombinationer av intervallgehörsinlärning,fri improvisation, samtspel på strängar och preparerat piano.Kursen bestod av workshops och seminarier med fokus på samspel. Lärare. Arne forsén

20190518
Röstforum väst Insprationsdagar inom röst och sång

En helg med Workshop i CVT (complete vocal technique), Estill voice training, anti aging, speachlevel (träning av mixröst mm) barnrösten  och masterclass med Paul Ferrington UK. Paneldebatt om sången varande och icke varande. 

20190513
Körcentrum Kultur i Väst Göteborg Inspirationsdag i kör med Gunnar Eriksson

Hur bygger man en musikalisk identitet. En dag med sång, tankar i takt och i otakt.

20190403
Körcentrum Kultur i Väst Göteborg Körimprovisation

Att utveckla körens lyssnande förmåga. Utbilda sina körsångare i komposition. Sångteknik, hur sjunger vi snyggt ihop. Byggande av musikalisk struktur. Att gå utanför komfortzone och använda den enskilde koristens fantasi.

2015, 2016 & 2019
Camerata sant cugat Barcelona Masterclass i sång i en vecka

http://www.cameratasantcugat.com/index.php/en/international-singing-course

1998 och 2001
Riksförbundet svensk körsång Dirigering

Sommarkurser. Interpretation, partiturstudium, repertoarkännedom, instuderingsteknik samt slagteknik Lärare: Stefan Parkman och Cecilia Rydinger - Alin

1992
Stockholms musikpedagogiska institut Rock, soul, blues och jazzsång sommarkurs

En vecka i Scenisk framställning, improvisation, uppförandepraxis, röstvård, sångteknik. Lärare: Örjan Gotensjö

1992 och 1993
Stockholm gospelfestival Gospeldagar

Workshops i piano, solosång, dirigering, hur man skriver gospel, repertoarkännedom. 5 dagar x 2 Ledare Lasse Axelsson och Maria Nordenback                              

2004
Uppsala universitet Unga sjunger - men hur?

Två heldagar: Metodik för barn och ungdomskörledare, gehörstraderad inlärning och repertoar, röstvård och dirigering/gestik. Lärare: Gunnel Fagius, Karin Eklund, Mats Nilsson och Lena Färnlöf Hellström

2007
Svenska kyrkan Stockholms stift Vägen - kristen tro och personlig utveckling

3 x 3 kursdagar samt 3 seminariedagar.Svenska kyrkans sammanhang och rötter, gudstjänstens ursprung och utveckling, bibeln som livstolkning, kristologi, religionsmöten, samarbete och samspel i församling.Lärare: Marianne Langby, stiftspedagog och Torbjörn Strand, stiftsadjunkt                             

Projekt
okt 2019
Tidens gång - Chalmers kammarkör dirigent: Anna-Lena Nordberg

”Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin på den. De flesta accepterar den bara och undrar aldrig över den. Denna hemlighet är tiden.”- Kampen om tiden av Michael Ende, 1980Chalmers Kammarkör bjuder in till höstkonserten Tidens Gång där vi tillsammans får utforska tidens innersta väsen. Med verk från Stephen Chatman, Paul Simon och R. Vaughan Williams tonsättning av Shakespeares ord bjuder vi på musikaliska gestaltningar av alltifrån fysiska ur till framgrävda ögonblick ur det förflutna. 

juni 2018 & Januari & augusti 2019 September 2020
Masterclass i sång

Målgrupp: Sångare, körledare, kyrkomusiker & sångpedagoger.

Vad är egentligen stödet?Är du en sångare som vill känna större trygghet och balans i ditt instrument. Hitta en lustfylld- och kärleksfylld relation till din röst där drivkraften kommer ur glädjen till sången och din egen vilja till uttryck? Vill du veta mer om röstens funktion dvs hur den fungerar inom olika musikgenrer enligt senast publicerad forskning utan specifik koppling till någon metod? Vill du utforska olika musikstilar och hitta Ditt enklaste sätt att sjunga? Behöver du fylla på och bredda din kunskapsbank både för dig själv, inför mötet med en publik men också i mötet med elever eller körer?Fokus och utgångspunkten för denna Masterclass är sångglädje och sångteknik baserat på gammal beprövad teknik ihopkopplad med nutida vetenskap och sångbehov. Tanken är att kunna ge dig det du behöver för att hitta och bli den sångare du känner finns där, på insidan. Vi sjunger och utforskar rösten men väver även in samtal och föreläsningar om sånginstrumentets funktion, koordination och artikulation. Vi kommer också beröra olika artistiska och stilistiska val man gör som sångare inom olika genrer och hur man arbetar med sitt instrument för att stabilt och hälsosamt kunna använda det oavsett val av vokalt uttryck. Rätt ska vara lätt!Arrangörer: Maria Lindberg Kransmo, sångpedagog och Anna-Lena Nordberg, ackompanjatör    

2018
Sång - Kultur och integrationsprojekt

Detta mycket lyckade projekt var i syfte att väcka sångglädjen och uppmuntra barn att sjunga mer. Att få barnen i dessa mer utsatta socioekonomiska områden att känna glädjen kraften och möjligheten att uttrycka sig genom sång och att få göra detta tillsammans med andra på en stor konsert på högskolan för scen och musik, Göteborg. TREORNAS KÖR (i samarbete med Angereds kulturskola och Skapande skola)

Vi har träffat 15 klasser (runt 300 barn) i Angeredsområdet, Göteborg och sjungit, undervisat och lekt. Vi har sjungit sånger av Gullan B, Hasse A, Lennart H, Alice T Robert B, Jojje W, sångtexter skrivna av barn och inte minst Laleh förstås - En stund på jorden. Vi har pratat om de stora mästarna Bach, Beethoven Mozart men också om Pippi Långstrump - som är så stark att hon kan lyfta en häst (genus). De har lärt sig elva sånger utantill och när alla barn tar i på Styrman Karlsson - i en byrålåda i en chiffonje, olé!! Då känner man verkligen meningsfullheten. Att man får möjligheten att ge barnen språket, sången, glädjen, uttrycket, historierna, humorn. 

maj 2018
Workshop för kultursamordnare Västra Götalandsregionen

Uppdragsgivare: Göteborgs stads kulturförvaltning

Nå in, nå ut, nå fram. En inspirationsworkshop med fokus på glädjen i att sjunga och grundläggande kunskaper om rösten som instrument. 

Referenser
Jannika Norén jannika.noren@svenskakyrkan.se
Svenska kyrkan , Kyrkoherde i Stora Lundby Östad pastorat
Min chef under mitt vikariat i Sävedalens församling, Partille Pastorat.
Jesper Olausson jesper.olausson@svenskakyrkan.se
Löftadalens pastorat , Församlingsherde

MIn chef under mitt vikariat i Landa och Ölmevalla församling.

Emelie Sigelius 0703755295 mli.sigelius@gmail.com
Hej opera , operasångerska

Samarbetade i körprojekt för Angereds kulturskola. www.emeliesigelius.se/ http://hejopera.se/

Maria Lindberg Kransmo 0738 901997 maria.kransmo@bredband.net
mlk voice studio , Sångpedagog på balettakademien, Göteborg

Medarrangör för sångkurser på Studiono9

Maria Fräki 0736651011 maria.fraki@angered.goteborg.se
Kulturskolan i Angered , danspedagog och samordnare