15 snabba tips för ett mer innehållsrikt CV

15 snabba tips för ett mer innehållsrikt CV

Vill du vässa ditt CV lite extra och lägga till nytt intressant innehåll? Vi har tagit fram 15 punkter som ger dig nya infallsvinklar och förhoppningsvis lite nytt material till ditt CV. Många delar har du kanske redan men i ditt CV. Men det finns alltid potential till att förfina styckena och göra dom än mer relevanta.

Jonatan Rajala
Jonatan Rajala
Rekryteringsexpert
15 snabba tips för ett mer innehållsrikt CV

Oavsett hur processen ser ut när du söker jobb – om du blivit headhuntad eller om du på egen hand sökt upp en arbetsgivare – så kommer CV:t att vara ett centralt dokument i rekryteringen. CV:t används ofta för att introducera dig som kandidat internt, inom organisationen och det används för att bedöma din förmåga att presentera dig själv. Ta därför tiden och gå igenom dessa punkter för att optimera innehållet i ditt CV. 

Skapa en rubrik med innehåll

Vad har du för rubrik på ditt CV idag? Rubriken bör stå högst upp i ditt CV och ha ett format i den här stilen:

[ditt namn]
[rubrik]

En bra rubrik beskriver vilket värde du tillför dina kunder eller din arbetsgivare. I och med att du med ditt CV främst vill attrahera arbetsgivare, så är det rekommenderat att välja en rubrik som beskriver värdet för din arbetsgivare. Ett exempel på en sådan rubrik är:

“Skapar långsiktig tillväxt genom behovsbaserad försäljning med kunden i centrum”

Direkt, vid första anblick, kan den som läser ditt CV börja bilda sig en uppfattning om dig, hur du ser på din yrkesroll och vad du tillför en organisation. 

Skapa en introduktion

Det är sedan länge ett välkänt faktum att när vi läser ett dokument så fokuserar vi automatiskt på den övre tredjedelen av dokumentet. När det gäller CV:n så är det precis på samma sätt. Efter bara några sekunder har läsaren bildat sig en uppfattning om dig. Om du inte anses intressant nog, så riskerar ditt CV att hamna i den ointressanta högen. 

Se därför till att skriva en introduktion i början av ditt CV. Även här ska fokus ligga på det värde du skapar för en arbetsgivare. Utveckla meningen i din rubrik för att skapa en enhetlig bild av dig. Då stärker du också ditt varumärke. 

Lista dina viktigaste kompetenser

Om du fått till din inledning på ett bra sätt så kommer läsaren att fortsätta nedåt i ditt CV där du bör ha en sektion med kompetenser. Här kan du lista dina viktigaste kompetenser och utveckla dessa. Här är nyckelord en viktig faktor. 

När du läser jobbannonser på nätet så ser du säkert att det finns nyckelord som annonsen är taggad med. Alternativt så är varje nyckelord en klickbar länk i varje annons. Det är dessa ord som du ska identifiera i annonsen för det jobb du är intresserad av. Sedan ska du sträva efter att lägga till dessa nyckelord som dina kompetenser i ditt CV. Då blir det en tydlig koppling mellan den aktuella tjänstens krav på kompetenser och dina egna kvalifikationer. 

Lägg till företagsbeskrivningar

När du listar din arbetslivserfarenhet så kan du med fördel inkludera en kort företagsbeskrivning i slutet av varje rubrik. Du börjar exempelvis med att beskriva vad du arbetat med, vad du lärt dig och vilket värde du tillfört i den aktuella tjänsten. Sedan gör du ett nytt stycke och beskriver företaget, dess verksamhet, antalet anställda, osv. Det här gör det enklare för den som läser ditt CV att sätta din arbetslivserfarenhet i någon form av sammanhang. 


Få tillgång certfierade CV-mallar som rekommenderas av rekryterare, skapa konto gratis .


Lägg till kvantitativa inslag

Det här tipset handlar om att göra det möjligt för den som läser ditt CV att sätta dina bedrifter och dina erfarenheter i relation till någonting som är bekant för läsaren. Om vi till exempel tittar på dina erfarenheter, så kanske du haft en egen budget som säljare. Då bör du i siffro skriva ut vad den budgeten var. Men inte nog med det, du bör också sätta den i relation till företagets totala försäljningsbudget. 

Om du dessutom beskriver den totala omsättningen för företaget i stycket om företagsbeskrivning, så har du gjort det möjligt för läsaren att sätta din prestation i relation till någonting mätbart. 

Beskriv vad du uppnått

Här handlar det om att skifta fokus från vad du gjort till vad du uppnått. När du beskriver din arbetslivserfarenhet, vad då inte rädd för att lyfta dig själv och beskriva vad du uppnått i respektive tjänst. Istället för att skriva “tog hand om vårt årliga företagsevent”, så kan du skriva “genomförde vårt årliga företagsevent med nytt deltagarrekord”. 

Gruppera dina bedrifter

Du kan med fördel göra “bedrifter” till ett eget avsnitt i ditt CV. Gruppera dessa efter typ. Om de hjälpt till att spara pengar för företaget, bidragit till att öka försäljningen, osv. Då blir det tydligt och enkelt för den som läser att se hur dina olika bedrifter har bidragit inom företaget du arbetat hos. Då kan rekryteraren också enkelt göra kopplingen till sin egen verklighet och se hur dina bedrifter skulle kunna påverka arbetsgivarens egen organisation. 

Lägg till hobbies

Många tror felaktigt att hobbies inte har någon plats i ett modernt CV. Men faktum är att det kan spela en avgörande roll. De kan användas för att skapa balans i ditt CV. Om du till exempel är IT-tekniker och gillar att restaurera gamla möbler, så skapar det en extra dimension till din person. På samma sätt kan du använda hobbies för att förstärka eller tona ned vissa delar av ditt CV och hur du uppfattas som person. 

Volontärarbete

Även volontärarbete kan bidra till att addera dimensioner till din person i ditt CV. Generositet är en uppskattad egenskap och volontärarbete visar prov på just den egenskapen. Det visar också mer konkret på dina intressen och vem du är som person. 

Lista eventuella samarbeten

I dina tidigare roller har du säkert haft samarbeten med andra företag. Det kan vara kunder eller partners. Det här är sådant som du bör lyfta fram i ditt CV. Om du formulerar det på rätt sätt så kan det hjälpa dig att förmedla en bild av dig som en stark och initiativtagande ledare. 

Lista dina tidigare jobb årsvis

När du listar din arbetslivserfarenhet så behöver du inte skriva exakt datum då du började och när du slutade. Ditt CV ska inte vara något arbetsintyg. Förenkla för den som läser genom att bara skriva årtalen då anställningen varade. Du kan med fördel också skriva ut hur många år anställningen pågick, så att den som läser CV:t inte behöver göra den uträkningen själv. 

Lista jobb 10-15 år bakåt

Det finns en gräns för när dina tidigare jobb inte längre är relevanta för ditt CV. Man brukar säga att den gränsen går vid 10-15 år bakåt i tiden. Anställningar du haft längre bakåt i tiden än så kan du alltså utelämna. Undantag finns så klart om det är så att du gjort någonting exceptionellt som sticker ut. 

Lägg till årtal för examen

Många försöker medvetet utelämna årtalet för sin examen i tron att det ska medföra negativa associationer hos den som läser. Det är dock snarare tvärt om. Om årtalet inte finns där så får den som läser svårt att få en helhetsbild av din karriär. När startade den egentligen?

Hjälp den som läser ditt CV genom att skriva ut årtalet för din examen på CV:t. 

Lägg till “referenser på begäran”

Referenser efterfrågas ofta i slutet av en rekrytering. Det är ingenting du bör lista direkt i ditt CV. Då riskerar du att dina referenser får en massa onödiga samtal. Referensernas uppgift ska inte vara att sälja in dig som kandidat för en tjänst, utan fungera som en sista avstämning för att upptäcka sådant som inte tidigare var känt om dig och som kan ligga dig till last.

Det är dock viktigt att du förmedlar i ditt CV att du har referenser som står beredda att svara på frågor. Därför kan du skriva, i slutet av ditt CV, att “referenser lämnas på begäran”. 

Summering

Ditt CV är ditt viktigaste dokument när du söker jobb. Oavsett om du blir kontaktad om ett jobb eller om det är du själv som kontaktar arbetsgivaren. Här gäller det att göra ett bra intryck, både när det gäller design av CV och själva innehållet. Ett CV ska vara ett levande dokument och du bör kunna göra anpassningar utefter den tjänst du söker för tillfället. 

I den här artikeln har vi gått igenom 15 snabba tips på hur du kan få ett mer innehållsrikt CV. Använd dessa om du på ett snabbt och effektivt sätt vill gå igenom ditt CV för att se vart du kan addera eller förfina ditt innehåll. 

Tänk på att anpassa dina nyckelord i ditt CV till den tjänst du söker. Titta på annonserna som ligger ute och försök identifiera de nyckelord som är relevanta. Implementera sedan dessa i så stor utsträckning som du kan i ditt eget CV. 

Glöm inte bort att den viktigaste delen av ditt CV är den första tredjedelen på den första sidan. I vissa fall har du bara några sekunder på dig att fånga läsaren. Då gäller det att, utan några krusiduller, övertyga läsaren om vilket värde du skapar för arbetsgivare, kunder och partners. 

Om du lyckas få läsaren av ditt CV att nyfiket vilja läsa vidare, då har du gjort ett bra jobb med ditt CV. 

Innehållsförteckning
  Fler artiklar om: Skriva cv

  Prova vår professionella CV-byggare

  Fler artiklar som denna
  Så kan du använda humor i ditt personliga brev
  Så kan du använda humor i ditt personliga brev

  Skapa intresse hos arbetsgivaren genom att använda humor i ditt personliga brev. Det är avväpnande och kommer göra att du blir kallad på fler intervjuer.

  15 snabba tips för ett mer innehållsrikt CV
  15 snabba tips för ett mer innehållsrikt CV

  Vill du vässa ditt CV lite extra och lägga till nytt intressant innehåll? Vi har tagit fram 15 punkter som ger dig nya infallsvinklar och förhoppningsvis lite nytt material till ditt CV. Många delar har du kanske redan men i ditt CV. Men det finns alltid potential till att förfina styckena och göra dom än mer relevanta.

  Damma av ditt gamla CV med dessa snabba knep
  Damma av ditt gamla CV med dessa snabba knep

  Har ditt CV legat och skräpat några år utan att få den omsorg det förtjänar? Oroa dig inte, du är inte ensam. CV:t används i regel när vi söker jobb och sedan blir det ofta liggande utan att uppdateras. Men så plötsligt blir det dags att börja söka jobb igen och det gamla CV:t behöver dammas av. Här följer 10 snabba tips för dig som letat fram ditt gamla CV och vill ge de en snabb uppfräschning.