Att skriva CV – Den ultimata guiden

Det är ingen enkel uppgift att skriva ett CV. Oberoende om du skriver ett CV för första gången eller om du ska uppdatera ditt gamla CV kan det vara förvirrande […]

Thomas Gustafssons
Thomas Gustafssons
Skribent CV-mallen.se
Att skriva CV – Den ultimata guiden

Det är ingen enkel uppgift att skriva ett CV. Oberoende om du skriver ett CV för första gången eller om du ska uppdatera ditt gamla CV kan det vara förvirrande och svårt. För att underlätta denna tunga uppgift har vi på CV-mallen.se tillsammans med våra professionella rekryterare skrivit ihop en ultimat guide åt dig. Detta så att du slipper huvudvärken att försöka googla dig fram till rätt informationen i djungeln av artiklar som finns på nätet.

Vår guide är uppdelad i olika avsnitt så att du enkelt kan hoppa över de delar som du känner dig säker på och fokusera på det som du har svårt med.
Med detta sagt önskar vi dig lycka till och vi är säkra på att du kommer klara detta galant och få ett perfekt CV som ger dig drömjobbet.

1. Grundläggande information kring CV

1.1 Vad är ett CV?

CV är en förkortning av ordet ”curriculum vitae” vilket är latin och betyder ”levnadslopp”. Ditt CV är alltså en historisk beskrivning av ditt yrkesverksamma liv. Med yrkesverksamma liv menar vi din skolgång samt dina arbetslivserfarenheter.

I Sverige använder man ofta ordet CV synonymt med ”meritförteckning” eller det engelska ordet ”resume”. Detta är fel då en meritförteckning är en kort listning av dina arbetslivsmeriter. Ett CV är ett mer informativt dokument som kan innehålla kortare beskrivningar av dina arbetslivserfarenheter, utbildningar m.m.
Med detta sagt är det viktigt att poängtera att ditt CV inte ska innehålla för mycket information och ska hållas kort. Det är ofta här förvirring uppstår då ”hålla kort” och samtidigt vara ”informativt” kan vara lite motsägelsefullt. Men oroa dig inte för mycket för det just nu. Vi kommer förklara detta mer ingående nedan och du kommer få en bra förståelse kring hur allt hänger ihop.

1.2 Vad ska ett CV innehålla

Standardmässigt brukar man säga att ett CV ska innehålla följande rubriker.

 • Personuppgifter
 • Arbetslivserfarenheter
 • Utbildningar
 • Projekt/Certifiering
 • Referenser

Utöver de standardiserade rubrikerna bör du även ha ytterligare rubriker i ditt CV för att ge arbetsgivaren en bättre bild av vem du är. Dessa rubriker är.

 • Titel
 • Sammanfattning
 • Kort om mig
 • Kunskaper

Ditt CV kan alltså innehålla upp till 8 olika rubriker beroende på hur du känner för att utforma ditt CV och vad du vill ta med. Vi kommer gå igenom de olika rubrikerna nedan samt vilken information de ska innehålla.

1.3 Personligt brev

Vi rekommenderar starkt att skriva ett personligt brev till varje jobb du söker. Det personliga brevet skickar du tillsammans med ditt CV och blir ett komplement till den grundläggande informationen i CV:t. Du ska använda ditt personliga brev till att beskriva, mer utförligt, varför du är intresserad av tjänsten och varför du passar så bra för den. Du kan se ditt personliga brev som en kort, intressant historia, som gör att arbetsgivaren blir extra intresserad av just dig. Läs gärna vår guide där du får tips och råd kring hur du skriver ett personligt brev.

För att förtydliga detta lite: Tänka dig att ditt CV är det dokument som arbetsgivaren ser först. Här ser arbetsgivaren att du har rätt utbildning och arbetslivserfarenheter för att klara jobbet som ska tillsättas. Men ditt CV beskriver inte vem du är vilket gör att du fortfarande är helt anonym i arbetsgivarens ögon och du skiljer dig inte från andra personer med liknande CV. Det är här ditt personliga brev kommer in i bilden och förklarar mer utförligt vem du är och skapar ett större intresse hos arbetsgivaren.

1.4 Stegen till att få jobb

Det viktigaste som finns för att orka göra något är att förstå varför man gör det man ska göra. Därför bjuder vi nedan på en förklaring kring hur arbetsgivaren ser på anställningsprocessen så du får en bättre förståelse för varför du ska lägga ner arbete på ditt CV.

Arbetsgivaren har lagt ut en platsannons och får in 100 st CV:n.
Steg 1. Arbetsgivaren öppnar CV efter CV och ögnar snabbt igenom varje CV i ungefär 3-10 sekunder. Om det är något som fångar arbetsgivarens intresse så får det CV:t 30 sekunder uppmärksamhet.
Fråga: Hur får man enklast arbetsgivarens uppmärksamhet?
Svar: Stick ut (visuellt)! Om ditt CV ser annorlunda ut än de andra 99 st så kommer du bli ett av de CV:na som arbetsgivaren lägger 30 sekunder på istället för 3.
Slutsats: Utseendet på ditt CV är viktigt för att komma förbi steg 1.

Steg 2. Arbetsgivaren lägger 30 sekunder på ditt CV, läser igenom din information och lägger det i ”spara” högen. Utöver ditt CV finns det ytterligare 5 st CV:n som hamnar i ”spara” högen. Alla 6 CV:n som ligger i ”spara” högen är personer med ungefär samma kvalifikationer men enbart 3 personer ska bli kallade på intervju.
Fråga: Vad kan du göra för att bli kallad till intervju?
Svar: Stick ut (informativt)! Att anställa en person är en lång process och det är viktigt att personer som tillsätts är rätt match. Det är alltså av yttersta vikt att arbetsgivaren känner ett engagemang så tidigt som möjligt.
Slutsats: Förklara mer informativt om vem du är och varför du är perfekt för jobbet. Ett bra dokument för detta är ett personligt brev.

Steg 3 Intervju. Under intervjun kommer du kunna berätta mer om dig själv och framhäva din personlighet. Vill du verkligen imponera på arbetsgivaren kan du göra ett personlighetstest och ge dom ditt resultat som visar på att du är den perfekta personen för jobbet. Läs även: Bästa tipsen för att bli kallad till anställningsintervju

Förhoppningsvis har de ovanstående stegen gett dig en bättre förståelse kring varför det är viktigt med ett visuellt attraktivt CV, välskrivet CV samt ett personligt brev. Perfekt, låt oss gå vidare!

2. Börja skriva CV

2.1 Personinformation

Vad är personinformation? Det är ditt namn, kontaktuppgifter (mail och telefonnummer), din ålder och vart du bor. Det är inte mer avancerat än så. Det enda du ska tänka på är att dina personuppgifter finns med högst upp på ditt CV.
Du behöver inte ha med själva rubriken ”personuppgifter” i ditt CV. Men i vissa fall kan det vara bra att ha med rubriken i ett CV för att förtydliga strukturen i CV:t.

Personuppgifter-cv-mall


(Gillar du CV:t kan du klicka här för att använda det)
Ovanstående CV är ett perfekt exempel på ett välstrukturerat CV som har rubriken ”personuppgifter”. Samtidigt finns även kontaktuppgifterna även lättillgängliga högst upp på CV:t.

2.2 Titel på ditt CV

Alla våra CV mallar har möjligheten att skriva ut en titel i ditt CV. Denna titel är inte standard utifrån de normer som finns kring CV skrivande men vi anser att det är ett bra sätt att få dig att sticka ut och ger dig möjligheten att snabbt beskriva för arbetsgivaren vem du är.
Titeln i ditt CV kan du använda på det sätt som du tycker passar dig bäst. Söker du, exempelvis, jobb som ekonomiassistent kan du antingen skriva ”Ekonomiassistent” som titel på ditt CV för att förtydliga att du söker just det jobbet. Alternativt kan du skriva något som får dig att sticka ut och skapar ett intresse som ”Sveriges kanske vassaste ekonom”. Som du ser kan du använda CV titeln lite som du själv vill och tycker är bra. Vi har frågat ett stort antal rekryterare om just titel i CV:t och alla tycker att det är en bra idé och något som är nytänkande.

2.3 Sammanfattning

Här kan du fylla i en kort sammanfattning kring din föregående karriär och vart du vill i framtiden. Du kan se detta avsnitt som en förkortad och extremt sammanfattad version av ditt personliga brev. Meningen med detta avsnitt är att ge arbetsgivaren en snabb sammanfattning av varför du är rätt person för jobbet. Du väljer själv om du vill ha med detta avsnitt i ditt CV. Om du väljer att ha med det bör du lägga ner tid på att få till en bra sammanfattning som är intresseväckande. Annars kan detta avsnitt verka negativt då ditt CV blir längre och inte så översiktligt. Här kan du läsa ett exempel på en bra sammanfattning som har en röd tråd gällande varför man söker jobbet.

2.4 Kort om mig

Här har du möjlighet att beskriva lite lättsam personlig information om dig själv. Exempelvis att du har en man eller fru och barn. Du kan ta upp någon hobby som du brinner för eller något annat intressant som kan fånga arbetsgivarens intresse. Men tänk på att hålla dig väldigt kort, helst bara några meningar. Du har möjlighet att berätta mer om dig själv på arbetsintervjun.

2.5 Utbildning

Du ska alltid ha med din utbildning i ditt CV. Åsikterna kring när i CV:t som de ska skrivas ut skiljer sig från rekryterare till rekryterare. Utifrån våra undersökningar ska dina utbildningar komma tidligt i ditt CV om du har en examen från högskola alternativt en Yh utbildning. Har du enbart gymnasieexamen kan du låta din utbildning komma efter dina arbetslivserfarenheter.
Håll avsnittet för utbildning så kort som möjligt. Skriv ut skolans namn, ditt program/linje och en eller två meningar som beskriver utbildningen om du tycker att det behövs.

2.6 Arbetslivserfarenheter

övriga-jobb-cv

Arbetslivserfarenheter är den viktigaste sektionen i ditt CV och ett avsnitt som du bör lägga ner mycket tid på. Det är här du har möjlighet att, redan i ditt CV, visa arbetsgivaren att du är rätt för jobbet och har den rätta erfarenheten. Du kan välja att ha ordningen på dina tidigare jobb på olika sätt. Antingen skriver du ut dem i kronologisk ordning med ditt nuvarande jobb först. Alternativt väljer du ut de tidigare jobb du haft som är relevanta för jobbet du söker och skriver enbart ut dessa.
De jobb som inte är relevanta för jobbet du söker kan du skriva ut som en punktlista med årtal, företagsnamn och position under rubriken ”övriga jobb”. Detta gäller för båda ovanstående alternativ. Se exempel CV nedan.

2.7 Projekt/Certifiering

Under denna rubrik fyller du i de specialprojekt som du varit med och genomfört eller certifieringar som du vill lyfta fram i ditt CV. Här kan du ta ut svängarna lite gällande relevans mot jobbet du söker. Meningen med denna rubrik är huvudsakligen att visa på att du är en ambitiös person som gärna tar sig an krävande uppgifter. Exempel på en certifiering kan vara en säljutbildning som du gått. Exempel på ett projekt kan vara en speciell uppgift som du fick ansvara för, eller var med och löste, på en tidigare arbetsplats. Ett konkret exempel kan vara om du fått i uppgift att effektivisera ett arbetsuppgift och till följd av detta sparade företaget in tid.
Försök att vara kreativ här och tänk tillbaka på saker som du tidigare gjort som gör att du sticker ut från mängden och som kan vara intressanta att höra om från en arbetsgivares håll.

2.8 Kunskaper

Specialkunskaper-CV

I detta avsnitt tar du upp speciella kunskaper som du är extra duktig på. Avsnittet är i utformat som en lista och du kan välja att ha med ett eget ”betyg” i from av en siffra för att visuellt visa hur duktig du är på en viss kunskap. Detta avsnitt är till för att ge arbetsgivaren snabb överblick av dina specialkunskaper utan att behöva läsa mycket text. På bara en sekund kommer arbetsgivaren veta att du är duktig på exempelvis ”projektledning” eller om du är en ”lagspelare”.

2.9 Referenser

Här kan du antingen fylla i texten ”Referenser lämnas på begäran” alternativ att du fyller i namn på din referens, hans/hennes position och företag. Vi rekommenderar inte att du fyller i några kontaktuppgifter till dina referenser i ditt CV. Detta då du med största sannolikhet kommer skicka ditt CV till ett flertal olika arbetsgivare och enbart en handfull av dessa kommer leda till intervju. Därför bör du inte sprida kontaktuppgifter till dina referenser i onödan utan enbart lämna ut dessa när en arbetsgivare frågar efter dem.

Innehållsförteckning:
  Fler inlägg om: Skriva cv

  Tack!

  Betyg: 4.5 från 247 personer som har betygsatt denna

  Skrivet av

  Thomas Gustafssons
  Thomas Gustafssons
  Thomas Gustafsson har arbetat på CV-mallen sedan 2015 och har en gedigen erfarenhet kring CV skrivande. Thomas är ofta ute och föreläser om jobbsökande och CV-skrivande på diverse institutioner.

  Testa vår professionella CV byggare

  Fler artiklar som denna