Kronologiskt eller funktionellt - två olika CV-upplägg att prova - CV-mallen
Hem > Blogg > Skriva cv > Kronologiskt eller funktionellt – två olika CV-upplägg att prova
Published: 2018/09/17 | Updated: 2018/09/17

Kronologiskt eller funktionellt – två olika CV-upplägg att prova

När du ska skriva CV så har du flera olika upplägg och strukturer att välja mellan. Det är viktigt att du tänker till innan och faktiskt väljer en bra struktur. Med rätt struktur blir ditt mer överskådligt för den som läser det och det visar på att du klarar av att prioritera rätt information för det jobb du söker. Olika upplägg passar för olika tillfällen. Idag kommer vi berätta om de vanligaste uppläggen – kronologisk och funktionellt. Vi rekommenderar att du, oavsett vilket upplägg du väljer, anpassar ditt CV till tjänsten du söker och bara tar med information som är relevant.

Kronologisk ordning – en slags tidslinje över din erfarenhet

Kronologiskt upplägg är det vanligaste och mest traditionsenliga. Du punktar upp din utbildning och arbetslivserfarenhet i kronologisk ordning under respektive rubriker med det som hände senaste överst och därefter i fallande ordning tidsmässigt. Tänk på det som en tidslinje över ditt liv.
Det finns en anledning till att det här är det vanligaste upplägget. De flesta förväntar sig en kronologisk ordning i ett CV. Det är därför logiskt att välja detta upplägg. Den som läser ditt CV är även ofta nyfiken på vad du gjort den senaste tiden. Kronologisk ordning gör också ditt CV lättläst och överskådligt.
Nackdelen med detta upplägg är att det är lätt att följa vad du har haft för dig och om det finns luckor så är de lätta att upptäcka. Om du har haft många liknande jobb kan det även finnas risk för upprepning.
Du kan enkelt beskriva din karriärväg genom det kronologiska upplägget. Om du har jobbat dig uppåt på en arbetsplats, utvecklats eller fått ökat ansvar så är detta upplägg ett bra alternativ för att visa det. Exempel på rubriker som du skulle kunna välja i ett kronologiskt CV för att beskriva din erfarenhet är Anställningar och Utbildning, där du sorterar dina arbeten och utbildningar i falland ordning.

Funktionell ordning – sortera din erfarenhet utifrån nyckelord

I ett funktionellt CV sorteras informationen istället i olika rubriker eller teman istället för att använda en tidslinje. Det här upplägger blir allt mindre vanligt då CV-databaser och sociala medier som LinkedIn använder det kronologiska upplägget. Fokus i det funktionellt CV:t är vad du kan – inte när du gjort vad.
Du kan välja att använda vilka rubriker som du vill. Några exempel kan vara Marknadsföring, Ledarskap eller IT, om du har erfarenhet inom dessa områden. Rubrikerna ska vara relevanta för dig och kännas naturliga som teman i CV:t. Det är okej att blanda utbildning, arbeten, projekt och kompetenser under samma rubrik, trots att de varit under olika perioder i ditt liv.
Om du har haft luckor i ditt arbetsliv kan detta upplägg vara lämpligt för ditt CV. De blir nämligen inte lika tydliga för läsaren. Ett funktionellt CV kan hjälpa dig att framhäva och tydliggöra kompetensområden som du har införskaffat från lika jobb och som kan vara relevanta för tjänsten du söker.
Det krävs lite mer arbete med att få ett funktionellt CV lättöverskådligt så fundera över och planera strukturen samt var extra tydlig när du väljer detta upplägg – du vill underlätta för mottagaren så mycket som möjligt.

Kombinerat upplägg – en blandning av kronologisk och funktionell ordning

Det finns inget som säger att du måste välja det kronologiska eller det funktionella upplägget när du skriver ditt CV. Du kan prova att kombinera de båda uppläggen. Börja då med att beskriva dina mål, kompetenser och färdigheter och berätta sedan om hur ditt yrkesliv har sett ut i kronologisk ordning. På CV-mallen.se kan du genom att ändra rubrikerna anpassa ditt CV på det sätt som du vill.

Vill du få ett professionellt CV? Testa vår CV tjänst Skapa ditt nya CV

Några av våra CV mallar

Relaterade artiklar

Stärk din karriär genom att bli mer strukturerad på jobbet

Layout på CV:t – Därför är det viktigt