Så blir du en riktig teamplayer på jobbet - CV-mallen

Så blir du en riktig teamplayer på jobbet

Vill du se din karriär ta fart? Då behöver du visa att du kan samarbeta med andra och att du är med och skapar samarbeten. Det är när du gör detta som du kommer att uppmärksammas som en potentiell framtida ledare. Känner du dig lite ringrostig när det gäller teamwork och hur man tar initiativ till internt samarbete? Oroa dig inte - vi har tagit fram en rad användbara tips som hjälper dig på traven.

Så blir du en riktig teamplayer på jobbet

Många undersökningar har genomförts för att ta reda på vilka personliga egenskaper som dagens arbetsgivare värdesätter när de rekryterar ny personal. En ständigt återkommande egenskap är samarbetsförmåga, eller förmågan att inspirera andra till att samarbeta. Det här kanske inte är så förvånande med tanke på hur dagens organisationer ser ut. Det blir allt vanligare med platta organisationsstrukturer där många är med och delar på ansvaret och där cheferna snarare leder arbetet än dikterar och pekar med hela handen.

Fokusera på rätt saker – ha målet i sikte

Istället för att fokusera för mycket på själva lagarbetet så bör du utgå från målsättningen med projektet eller uppgiften ni är satta på. Vad det än är som ni ska lösa eller utveckla, utgå från vad som behöver göras rent konkret för att ta det i mål på bästa sätt. 

Var delaktig i att leda arbetet framåt genom att se till att alla är med på banan och är införstådda i vad som krävs av er för att nå ert mål. Se till att alla i teamet är fokuserade på slutmålet och att alla vet vad dom ska göra för att nå dit.

Du behöver vara flexibel

Lagarbeten tenderar att haverera när deltagarna inte kan släppa på eller omvärdera sin egen ståndpunkt. Ibland behöver man se till gruppens bästa och kunna göra omprioriteringar. Som framgångsrik teamplayer behöver du vara öppen för att omvärdera det mesta. Lyssna på andra och försök att lägga din energi på sådant som för projektet framåt, snarare än sådant som handlar om vem som ska göra vad. 

Håll dig inte i bakgrunden utan kliv fram i rampljuset

Det här är mycket viktigt. Det är vanligt att man som lagspelare bara tar plats när ens kompetens efterfrågas. Ett problem ska lösas och man tycker att man själv bara har en del av lösningen. När det kommer till sådant som rör ens eget område så delar man med sig av sina kunskaper och åsikter. 

Men som en framgångsrik lagspelare så behöver du också hjälpa till med dynamiken i gruppen. Du kan bidra till att alla kommer till tals, lyssnar och reflektera över andras åsikter. Ju mer du vågar kliva fram i rampljuset, desto självklarare kommer det bli för dina kollegor att du är en bra ledare och en person som man vet kan föra projekten framåt. 

Värna om din egen pålitlighet

Chefer och kollegor behöver veta att du är en person att lita på. När du åtar dig att göra någonting, så behöver man inte följa upp och ligga på, utan du kommer själv ta ansvar för att uppgiften blir färdig i tid. Om någonting drar ut på tiden så är du noga med att kommunicera det i god tid till alla det berör. Så bygger du förtroende hos dina kollegor, chefer, kunder och partners. 

Dina chefer kommer se att du är en person man kan lita på och som får jobbet gjort. Det här är en avgörande faktor som avgör om du kommer att övervägas som en framtida ledare eller ej. 

Lyssna – men lyssna aktivt

Som lagspelare är det viktigt att du lyssnar på dina kollegor. Vill du bli en exceptionell lagspelare så ska du lyssna aktivt. Det innebär att du ska bekräfta den som pratar genom att visa att du förstår. Du ska flika in med motfrågor, utmana kollegorna och be dom utveckla sina resonemang. Tänk dock på att inte avbryta den som pratar. Utan försök att skapa en dialog där dina kollegor får prata till punkt och förmedla sina egna åsikter. Kollegor som känner att dom blir lyssnade på kommer att prestera bättre. 

Inspirera till kommunikation

Det kan inte nog påpekas hur viktigt kommunikation är inom en arbetsgrupp. Er projektgrupps framgång beror i mångt och mycket på hur väl ni lyckas kommunicera inom gruppen. Se därför till att vara så drivande du kan i att ni ska kommunicera. Du kan själv ta initiativ till att ni i början av varje möte går “laget runt” så att alla får summera och berätta om vad dom gjort sedan ni träffades sist. Om någon i gruppen varit i kontakt med någon utanför gruppen så bör det också förmedlas till gruppen. 

Kliv in och hjälp till där det behövs

Som vi sa inledningsvis så ska du alltid ha projektets slutmål som ditt primära fokus. Det innebär att om någonting behöver uträttas som ligger utanför ditt område, så är du ändå beredd att kliva in och hjälpa till. Det viktigaste är inte vem som gör vad utan att projektet förs framåt. 

Genom att kliva in och hjälpa till så visar du på god arbetsmoral och initiativförmåga. Två saker som alla arbetsgivare värdesätter högt. Du kommer definitivt att uppmärksammas av dina chefer och etablera dig än mer som en framtida kandidat för avancemang inom företaget. 

Behandla andra med respekt

Den här punkten är viktig att ha med, då allt arbete med att ta initiativ, leda och arbeta målinriktat riskerar att leda till tunnelseende. Det finns helt enkelt en risk att man blir kort mot kollegor om frågor som ställs anses irrelevanta eller självklara. Det är viktigt att du behandlar andra som du själv vill bli behandlad. 

Sträva efter att vara en problemlösare

När vi arbetar i grupp så är det vanligt att det uppstår problem då och då. Det kan handla om allt från samarbetsproblem till rent tekniska problem. Oavsett hur problemen ser ut så finns det ingenting som hindrar dig från att försöka lösa dom och bli en bättre problemlösare. Var inte rädd för att utmana den tekniska expertisen i gruppen. Även om du inte är experten så kan dina tankar vara värdefulla och bidra med nya infallsvinklar. 

Var inte rädd att ta hjälp

Ett vanligt misstag som många gör att att dom vill lösa de uppgifter som ålagts en själv – helt på egen hand. Lagarbetet sträcker sig alltså inte så långt att man kan tänka sig att be andra om hjälp med sina egna uppgifter. Då vill man hellre visa att man kan själv. Om du kan tänka dig att släppa på garden och låta andra hjälpa dig med dina uppgifter så kommer du ha mycket att vinna på det. Du visar definitivt inte prov på inkompetens, utan tvärtom ödmjukhet inför uppgiften, prestigelöshet och en strävan att uppnå perfektion. 

Var beredd att ta ett steg tillbaka

Det finns som bekand olika personlighetstyper. Vissa är dominanta och andra håller sig i bakgrunden. Som en bra lagspelare ska du inte nödvändigtvis leda hela tiden. Du ska kliva in när du känner att det behövs och när det är läge. Om det finns andra personer i gruppen som är naturliga ledare så är det minst lika viktigt att du låter dessa vara med och leda arbetet. En bra lagspelare låter alla medlemmars personligheter få utrymme i gruppen. 

Sprid positiv energi

Sist men inte minst, försök att alltid ha en positiv inställning och gör vad du kan för att sprida den positiviteten inom gruppen. Lagarbete är nödvändigtvis inte alltid glatt och roligt. Det kan mycket väl vara så att vissa medlemmar i gruppen faktiskt ogillar varandra. Försök att vara drivande när det gäller att se optimistiskt på er uppgift och tänk på vad ett enkelt leende kan göra för dina kollegor. 

CV-mallar för teamplayers

De här tipsen för hur en teamplayer agerar på arbetsplatsen hjälper dig att finjustera din attityd och lyckas i rollen. Tänk även på vikten av att förbereda de som rekryterar dig och dina blivande kollegor att en ny kollega med teamplayer-egenskaper börjar. Det ska synas i ditt CV att lagegenskaperna är viktiga för dig. Därför behöver du betona tidigare erfarenheter som visar på just detta. Bland CV-mallarna i vår tjänst cv-mallen.se hittar du bland annat exempel på beskrivningar och presentationer av teamplayer-profilen. Skapa ett konto på cv-mallen.se gratis .

Summering

Teamwork är är viktigt inom alla organisationer. På många arbetsplatser bildas  arbetsgrupper över avdelningsgränser och inom avdelningar. Allt eftersom dagens organisationer blir allt mer platta i sin struktur, så behöver individerna ta ett större ansvar när det gäller ledarskap och genomförande. Det här är nog en av anledningarna till varför så många arbetsgivare uppger att förmågan till samarbete är en av de viktigaste egenskaperna de letar efter vid sina rekryteringar. 

Om du vill visa framfötterna på ditt jobb och bli den som din chef överväger inför nästa befordran, så behöver du visa att du är en lagspelare att räkna med. Det gör du genom att ta mer plats i den grupp du arbetar i. Försök att lyssna in gruppen och avgöra vilka personlighetstyper du jobbar med. Se till att alla personligheter får blomstra och se till att alla kommer till tals.

När du jobbar i grupp så har ni med största sannolikhet ett slutmål eller en uppgift ni ska lösa. Försök att alltid ha målet i sikte. Var inte rädd att kliva in och göra sådant jobb som du egentligen inte ska göra. Så länge det främjar slutmålet så är det bra. På samma sätt ska du vara ödmjuk inför dina egna uppgifter och inte vara rädd för att be andra om hjälp. 

Ha en positiv attityd till arbetet och dela med dig så mycket du kan av dina egna erfarenheter och kunskaper. Din generositet kommer göra att ert resultat blir bättre samt att du kommer ett steg närmare nästa kliv i din karriär.

Innehållsförteckning
  Fler artiklar om: Söka jobb

  Prova vår professionella CV-byggare

  Fler artiklar som denna
  Anders använde sin hobby och fick jobb
  Anders använde sin hobby och fick jobb

  Vi får ofta frågor från våra medlemmar om att hjälpa till med innehållet i deras CV för att de ska få fler intervjuer. Tyvärr finns det inget magiskt svar på […]

  Extrajobb – För dig som är ungdom
  Extrajobb – För dig som är ungdom

  Det finns många anledningar till varför du ska skaffa dig ett extrajobb. Den vanligaste anledningen är för att få lite extra pengar medan du pluggar eller bara för att dryga […]

  Jobb efter gymnasiet
  Jobb efter gymnasiet

  Det kan vara ganska svårt att försöka navigera sig i jobbsökandet efter studenten. Hur hittar man egentligen jobb efter gymnasiet? Du kanske känner att bristen på tidigare arbetslivserfarenhet kommer göra […]