Lär dig att kommunicera som ett proffs - Tips och råd

Bli ett proffs på att kommunicera

När arbetsgivare får lista vilka egenskaper de tittar efter lite extra vid rekryteringar, så kommer kommunikation ofta i topp. Det kanske inte är så konstigt, med tanke på att vi ständigt kommunicerar i arbetslivet. Vi kommunicerar med kollegor och med kunder. Kommunikation är ett brett område och det finns många olika typer av kommunikation. Genom att identifiera dessa områden, kan vi också se hur vi kan förbättra vår egen kommunikationsförmåga.

Bli ett proffs på att kommunicera

Kommunikation kan brytas ned i olika kommunikationsfärdigheter. Man kan ju bland annat anses ha bra emotionell intelligens, vilket är ett exempel på en kommunikationsfärdighet. Genom att gå igenom alla färdigheter inom kommunikation och belysa dessa var och en, kan vi ta fram värdefulla tips på hur du kan öva upp kommunikationsförmågan. 

Därför är kommunikation så viktigt

Nämn en arbetsplats där kommunikation inte är viktigt. Kommunikation är verktyget vi använder för att utvecklas och skapa tillväxt. Som de sociala varelser vi är, så är också kommunikation en fundamental del av att vara människa. Alla kommunicerar. Den enda skillnaden är att vissa av oss gör det mer effektivt än andra. 

Vid rekryteringar är det ofta den kandidat som är bäst på att kommunicera sitt eget värde, som också får jobbet. Det innebär att bra kommunikationsförmåga kan leda till ett bättre jobb och således en mer framgångsrik karriär. 

Rekryterare idag jobbar ofta med någonting som kallas för beteendebaserad intervjuteknik. Det innebär att frågor ställs för att ge dig som respondent möjligheten att med egna ord – och med exempel från verkligheten – beskriva hur en viss utmaning ska tacklats, osv. Här blir genast flera aspekter av kommunikation viktiga. Dels måste du kunna förklara, på ett tydligt och lättförståeligt sätt, hur en sådan situation kan se ut. Du behöver också visa prov på självsäkerhet – att du vet vad du pratar om och att du är rätt person på rätt plats. Om du prickar rätt på alla dessa punkter så kommer öka dina chanser att få jobbet. 

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens handlar om förmågan kunna tolka känslor. När vi pratar om kommunikation så handlar det lika mycket om att kunna läsa andra männsikor, som att vara medveten om vilka känslor ens egen kommunikation skapar. Den som lyckas med att väcka känslor och engagemang, kommer också bli mer framgångsrik i att leverera sitt budskap. 

Många kända retoriker i vår historia, som till exempel Olof Palme, var kända för att just kunna väcka känslor hos lyssnarna.

Tydlig kommunikation

Kommunikation behöver vara tydligt för att den ska bli framgångsrik. Om du till exempel ska beskriva ett problem inför din arbetsgrupp och hoppar över att beskriva bakgrunden till problemet, så kommer det bli svårare för de som lyssnar att förstå. 

Tydlig kommunikation handlar om att hålla sig till ämnet, delge precis så mycket information som behövs och att anpassa språket till den som lyssnar. Tänk också på hur du talar. Glöm inte att artikulera väl och undvik att använda slanguttryck samt svordomar. 

Empati inom kommunikation

Empati är viktigt inom kommunikation. Alla människor bär på känslor och som kommunikatör behöver du kunna sätta dig in i hur andra känner. Först då kan du anpassa ditt budskap till mottagaren. Empatiska människor väcker också ofta beundran hos andra människor. Genom att visa empati för någon annan så får du också andra människors uppmärksamhet.

Självförtroende

Självförtroende är särskilt viktigt när vi kommunicerar i arbetslivet. Många gånger handlar kommunikation om att övertyga andra om att din väg är den rätta vägen. Om du visar att du tror på dig själv så kommer andra också att göra det. Så enkelt är det. 

Det samma gäller om du är på en anställningsintervju. Om du utstrålar självförtroende så har du större chans att kamma hem jobbet. Rekryterare letar generellt efter personer som inte är rädda för att ta för sig. Det ska finnas potential att utvecklas och mod nog att ta nästa steg. 

Tvåvägskommunikation

Kommunikation handlar om att tala och att lyssna. Många glömmer tyvärr bort det sistnämnda och kommunicerar i långa monologer. Det här är inte effektiv kommunikation och mottagaren kommer snart att sluta lyssna. Kommunikation är ett utbyte mellan sändare och mottagare. Vem som är sändare och vem som är mottagare ändras hela tiden. För att du ska kunna sända ett budskap så måste du ha lyssnat på den andra personen. Ditt budskap ska anpassas efter det du hör. 

Inom försäljning brukar man säga att bra säljare har stora öron. Det ligger någonting i det. Ju mer du lyssnar, desto mer värdefull information om kundens behov får du. När du vet behovet så kan du också presentera en lösning. 

Ha ett öppet sinne

Bra kommunikatörer har ett öppet sinne och dömer inte någon för snabbt. Alla människor är olika och att kunna kommunicera på en annan människas nivå är en stor styrka. Anpassa ditt budskap till åhöraren och försök att mötas på en gemensam nivå.

Så övar du upp dina kommunikationsförmågor

Nu när vi gått igenom de olika aspekterna av kommunikation så ska vi gå in på den roliga biten. Nämligen “hur du blir bättre på att kommunicera”. Det finns oändligt många artiklar, kurser och utbildningar inom kommunikation. Här nedan har vi plockat ur russinen ur kakan. Kom ihåg att bra kommunikationsförmåga är någonting som faktiskt kan tränas upp och förbättras. Men det tar tid. Exemplena nedan är dock sådant som du kan kasta dig in i och börja öva på redan idag. 

Spela in dig själv

Det här är det mest effektiva sättet att bli bättre på att kommunicera – men för vissa också det läskigaste. Många tycker att det är obehagligt att lyssna på sin egen röst, men det är en vanesak och blir successivt enklare. 

Spela in dig själv när du har nästa kundmöte eller när du håller en presentation. Analysera följande:

 • Hur tydligt kommunicerar du?
 • Är du tillräckligt självsäker?
 • Har du ögonkontakt med åhörarna?
 • Ber du med jämna mellanrum åhörarna bekräfta att dom förstår?

TIPS: Fråga med jämna mellanrum publiken eller åhörarna “hänger ni med?” eller “är ni med på hur jag menar?”, för att ge lyssnarna en chans att ta in det du säger och bekräfta att dom hänger med så här långt.

Träna på att lyssna

Vid varje samtal med en kollega, på nästa kundmöte eller vid nästa intervju – tänk hela tiden på att lyssna. Lägg din iver att säga det du vill åt sidan och vänta några extra tiondelar på att personen mittemot ska få säga sitt. Du kommer märka hur det blir mer och mer naturligt för dig att vänta in andra personer och låta dom komma till tals. Lyssna noga på vad dom säger. Hur kan du anpassa ditt budskap eller din lösning efter det du hör?

Utveckla din emotionella sida

Emotionell intelligens kan tränas upp. Du behöver utsätta dig själv för känslor. Se på dramatiska filmer, läs böcker som väcker känslor, osv. Ju närmre du kommer dina egna känslor desto bättre blir du på att förstå andras. 

Träna på icke-verbal kommunikation

Kommunikation är mycket mer än bara prat. Vi kommunicerar via gester, ögonkontakt och även med tystnad. Testa tillsammans med en vän att kommunicera utan att använda språket. Det kan bli både kul och lärorikt.  

TIPS: Öva på att ha ögonkontakt. Nästa gång du har ett möte, försök att tänka på ögonkontakten. Du behöver inte stirra in i den andres ögon hela tiden. Det kan bli konstigt. Men var inte rädd för att möta blicken och försök att hålla kvar den.

Glöm inte bort att lägga till kommunikationsförmåga i ditt cv

Kommunikationsförmåga är en kunskap som du ska ta med när du ska skriva cv. Du kan antingen välja att lyfta fram det i din sammanfattning eller lägga det under dina kunskaper. Kunskaper är en sektion i ditt CV där du har möjlighet att enkelt lista alla dina specialkunskaper i en tydlig punktlista.

Summering

Kommunikation är viktigare än någonsin. Vi kommunicerar hela tiden och beroende på hur duktiga vi är på att kommunicera, så är vi olika framgångsrika i livet. Kommunikationsförmåga behövs överallt i samhället. På jobbet, på intervjun och i hemmet. 

Kommunikation kan delas in i flera olika typer av kommunikation. För att bli riktigt framgångsrik kommunikatör så behöver du jobba på att förstärka din förmåga på alla dessa plan.  Du behöver jobba på att utveckla din emotionella intelligens, för att kunna engagera åhörare och väcka känslor. Du behöver kommunicera tydligt för att mottagaren ska förstå vad du säger. Självförtroende är viktigt inom kommunikation. Om du inte tror på dig själv – vem ska då göra det? En bra kommunikatör har stora öron och är bra på att lyssna. Hur ska du kunna möta någons behov om du inte vet vilka dom är? Istället för att gissa dig fram, lyssna på vad personen på andra sidan verkligen säger.

Det finns många sätt att öva upp sin kommunikativa förmåga. Öva dig på att uppleva känslor. När du upplever känslor så kan du också enklare förstå andras. Spela in dig själv när du pratar och gör en grundlig analys. Hur tydligt talar du? Ser du åhörarna i ögonen? Utstrålar du självsäkerhet? Coacha dig själv och tala om för dig själv vad du kan bli bättre på. Spela in dig själv på nytt och se hur du utvecklas.

Genom att investera i dina kommunikationsfärdigheter så vinner du på många olika områden. Du kommer att bli mer framgångsrik i jobbet och i karriären. Förhoppningsvis kommer du också får ett roligare förhållande, där du förstår din partner bättre och din partner förstår dig. Kort och gott – ett mer framgångsrikt liv.

Innehållsförteckning
  Fler artiklar om: Söka jobb

  Prova vår professionella CV-byggare

  Fler artiklar som denna
  Anders använde sin hobby och fick jobb
  Anders använde sin hobby och fick jobb

  Vi får ofta frågor från våra medlemmar om att hjälpa till med innehållet i deras CV för att de ska få fler intervjuer. Tyvärr finns det inget magiskt svar på […]

  Extrajobb – För dig som är ungdom
  Extrajobb – För dig som är ungdom

  Det finns många anledningar till varför du ska skaffa dig ett extrajobb. Den vanligaste anledningen är för att få lite extra pengar medan du pluggar eller bara för att dryga […]

  Jobb efter gymnasiet
  Jobb efter gymnasiet

  Det kan vara ganska svårt att försöka navigera sig i jobbsökandet efter studenten. Hur hittar man egentligen jobb efter gymnasiet? Du kanske känner att bristen på tidigare arbetslivserfarenhet kommer göra […]