Villkor för CV-mallen.se

Villkor

Användarvillkor för Cv-mallen.se

Dessa användarvillkor skapades i mars 2015.

1. Rättigheter och skyldigheter du som användare har jämnt emot Cv-mallen

Denna undersida på www.cv-mallen.se/villkor innehåller användarvillkoren (nu kallade ”villkoren”) för hur du får använda webbplatsen Cv-mallen och dess tjänster.

Villkoren utgör ett bindande avtal mellan dig och Cv-mallen och de godkännes varje gång du väljer att besöka Cv-mallens webbplats eller använder Cv-mallens tjänster. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda CV-mallens tjänster eller webbplats. Har du ett konto ska du radera dina uppgifter om du inte godkänner villkoren.

Definitioner:

Cv-mallen-webbplater : Någon av de webbplatser som CV-mallen kontrollerar, fullt, till viss del eller på annat sätt använder eller innefattar Cv-mallens-tjänster.

Cv-mallens-tjänster : Applikationer och tjänster som erbjuds av Cv-mallen, inklusive online cv, online funktion för att publicera eller söka tjänster, cv mallar i PDF eller Word format för nedladdning, applikationer som nås via Facebook, mobilt eller som man på andra sätt ger dig tillgång till sådan applikation.

Cv-mallen-nätverk :   Tjänster, applikationer verktyg som online CV, forum, användarsidor, community, kommunikationsverktyg och jobbsökartjänster som underlättar jobbsökande och nätverkande för Cv-mallens användare.

Användare : Den person som använder sig av Cv-mallens-webbplatser, tjänster och nätverk. Användaren är en person som registrerar sig på Cv-mallens-webbplats och skapar en profil.

Profil : Användarens information som han/hon registrerar på Cv-mallens-webbplatser. Informationen i profilen visas på en användarsida samt online cvn.

Det är inte tillåtet för någon att använda något innehåll i användarens profil eller något annat innehåll på Cv-mallens-webbplatser, Cv-mallens-nätverk, Cv-mallens-tjänster för att bedöma en persons lämplighet för någon typ av tredjeparts tjänst så som lån eller försäkringar.

2. Användning av inehållet på Cv-mallen.

Enligt villkoren tillåts åtkomst till och användning av Cv-mallens-webbplatser och innehållet på Cv-mallen. Du har rätt att ladda ner och skriva ut innehållet som finns tillgängligt på användaren publika online CV sida. Det får skrivas ut för privat bruk men får inte användas för kommersiella ändamål. Inget annat innehåll på Cv-mallens-webbplatser är tillåtet att ladda ner, skriva ut eller användas privat eller kommersiellt.

Med ”annat innehåll på Cv-mallens-webbplatser” menas design, logotyper, illustrationer, videor, bilder, text, knappar, programvara, kod, användarens innehåll och profiler. Detta är skyddat av upphovsrätt och varumärkesskydd för Cv-mallen.

Du måste bibehålla samtliga märkningar med logotyper och upphovsrätt information s0m finns på det ursprungliga innehållet från Cv-mallen.

Den kod som genererar allt innehåll på Cv-mallens-webbsidor, tjänster, profiler m.m tillhör Cv-mallen och skyddas av upphovsrätt och får inte kopieras eller ändras.

Du får inte ändra eller sälja något av det innehåll som finns på Cv-mallens-webbplatser. Du får heller inte offentligt framföra, reproducera, visa, distribuera eller på något annat sätt använda något innehåll på Cv-mallens-webbplatser i offentligt eller kommersiellt syfte.

3. Användning av Cv-mallens-tjänster.

Cv-databasen, Cv-mallens-användare, Cv-mallens-profiler, Cv-mallens-platsannonser och andra funktioner som återfinns på Cv-mallens-webbsidor eller funktioner och tjänster som innefattas av Cv-mallens upphovsrätt får enbart användas av Cv-mallens-användare, Cv-mallens-arbetsgivare, samarbetspartners och licenstagare med separata avtal med Cv-mallen.

4. Samtliga användare av Cv-mallen förbinder sig att INTE:

 • Utföra någon handling eller åtgärd som leder till orimligt eller opropotionerlig stor belastning på Cv-mallens-webbplatser eller servrar.
 • Använda tredjepartsverktyg för att leta information på Cv-mallens-webbplatser och tjänster.
 • Använda någon form av robot för att spara, hitta kopiera information som finns på Cv-mallens-webbplatser, databaser eller servrar.
 • Inte registrera information som kan vara stötande, pornografisk, rasistisk eller på något annat sätt vara olaglig.
 • Trakassera, initiera eller godkänna trakasseri av någon person, företag eller grupp.
 • Förfalska någon TCP/IP-paketidentitet.
 • Publicera eller marknadsföra material eller information som tillhör Cv-mallen.
 • Smutskasta eller förtala Cv-mallen på något sätt.
 • Publicera Online Cv, profiler, eller användare för tredjepart.
 • Vidarebefordra någon information kring en annan användare eller profil till en arbetsgivare som inte har ett licensavtal med Cv-mallen.
 • Dela med sig av inloggningsuppgifter.
 • Logga in på någon server eller något konto som du inte har formell åtkomst till.
 • Publicera eller ladda upp information som är förfalskad och inte tillhör dig.
 • Publicera eller ladda upp information som marknadsför andra tjänster eller produkter.
 • Försöka störa Cv-mallens-webbplatser, Cv-mallens-tjänster, servrar eller databaser genom ”spam”, ”flooding”, ”mailbomba” eller med hjälp av virus.

Du bär ansvaret för att upprätthålla sekretessen på din profil, användarnamn och lösenord. Du är helt ansvarig för din användare och din profil och den information som finns där.

5. Ytterligare villkor gällande för arbetssökande.

När du registrerar dig på Cv-mallen kommer du ombedes att lämna viss information så som giltig e-postadress, förnamn, efternamn, postnummer postort, utbildningsnivå, önskad arbetstid, ålder och status. Ett konto skapas och du blir en användare i samband med att du registrerar dig och uppger ovanstående information.

När kontot är skapat får du fylla i ytterligare information på din profil så som telefonnummer. Du är ansvarig för att den information som du fyller i stämmer och inte är missvisande eller tillhör någon annan. Cv-mallen förbehåller sig rätten att erbjuda tredje parts tjänster och produkter till dig och skicka information om detta via dom kontaktvägar som du valt att fylla i. Vid registrering godkänner du och ger ditt medgivande till att Cv-mallen har rätt att dela med sig av din information till tredje part. Du godkänner i samband med registreringen Cv-mallens integritetspolicy där du kan läsa fler detaljer kring din personliga information och hur den får användas.

Du är införstådd i och accepterar att du som användare inte har några äganderättigheter till din profil eller den information som finns där. Om du väljer att avsluta ditt konto kommer all information som du registrerat samt sparade jobb, sparade online Cv mallar att raderas från Cv-mallens servrar och databaser. Information som du raderat kan vara tillgänglig online en viss period efter att du valt att radera ditt konto på grund av förseningar som ligger utanför Cv-mallens ansvar så som googles sparande av information. Cv-mallen erhåller sig rätten att radera all information i ett användarkonto och användare.

6. Användarinnehåll och bidrag.

Du som användare är ansvarig för att allt användarinnehåll och den information som du bidragit med är riktig. Cv-mallen står inte ansvarig för någon information som du som användare laddat upp och frånsäger sig ansvar för information som kan vara felaktig, olaglig eller omfattas av patent. Cv-mallen förbehåller sig rätten att lämna ut information om dig som användare till tredje part eller myndigheter om någon typ av olaglig handling har skett.

Du ger ditt medgivande att allt användarinnehåll som du registerar på din profil och på någon av Cv-mallens-webbplatser är royaltyfritt och fullt överlåtbart, inte omfattas av licenser och Cv-mallen får använda innehållet och din information utan några påföljande kostnader eller rättsliga åtgärder. Cv-mallen har rätt att använda allt innehåll som du som användare registrerar och publicerar på din profil i marknadsföringssyfte.

Om du eller någon annan anser att någon information som laddats upp på Cv-mallens-webbplatser av någon användare gör intrång på upphovsrätt ber vi dig kontakta oss på info@cv-mallen.se

7. Garantifriskrivning

Cv-mallen lämnar inga garantier på att någon tjänst fungerar felfritt eller att dess servrar är fria från virus, andra trojaner eller mekanismer som kan vara skadliga i den mån som det inte gör intrång på någon lagstiftning.

Cv-mallen är inte ansvarig för någon typ av reparation eller skada på utrustning som sker i och med användning av någon av Cv-mallens-webbplatser eller tjänster. Cv-mallen lämnar inga garantier gällande exakthet, fullständighet eller tillförlitlighet kring någon information eller funktionalitet på Cv-mallens-webbplatser eller tjänster.

8. Ansvarsbegränsning.

Cv-mallen ansvarar inte för något innehåll som en användare laddar upp. I den utsträckning som lagen tillåter kan Cv-mallen maximalt bli ansvarig för skadestånd som maximalt kan uppgå till 1000 kr.

9. Länkar till andra webbplatser.

Cv-mallens-webbplatser har länkar till andra webbplatser och tredjepartstjänster. Dessa länkar ska enbart ses som hjälpmedel och inte rekommendationer av andras hemsidor eller tjänster. Cv-mallen ansvar inte för innehållet på någon av de sidor som länkarna leder till och ansvarar inte för eventuell skada som kan uppstå på dessa sidor. Om du bestämmer dig för att klicka på någon länk och går till någon av de sidorna så sker det på egen risk och Cv-mallen har inget ansvar.

10. Ingen vidareförsäljning eller icke auktoriserad kommersiell användning.

Du förbinder dig att inte använda någon information eller tjänst på Cv-mallens-webbplatser i kommersiellt syfte.

11. Köp av uppgraderat konto.

Cv-mallen.se erbjuder alla användare ett helt kostnadsfritt konto som kan användas. Utöver det kostnadsfria kontot finns möjlighet till att uppgradera kontot i utbyte mot betalning. Aktuella priser för detta återfinner du på www.cv-mallen.se/priser. Cv-mallen.se använder sig av återkommande betalningar för det uppgraderade kontot för att underlätta för sina användare. Köp av ett uppgraderat konto omfattas inte av någon bindningstid och användaren kan när som helst säga upp den återkommande betalningen. CV-mallen erbjuder en ”prova på” produkt där du till ett reducerat pris kan uppgradera ditt konto i 5 dagar. När du väljer att använda denna prova på produkt avsäger du dig rätten till 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Du kommer alltså inte kunna ångra detta köp och få en återbetalning av beloppet. Du kan när som helst välja att avsluta denna prova på uppgradering från dina kontoinställningar. Om du inte avslutat uppgraderingen innan prova på perioden löper ut antas det att du uppskattar produkten och vill fortsätta använda den och uppgraderingen övergår till en månadsbetalning för fullt pris som löper i 30 dagars perioder. När uppgraderingen övergår från en prova på produkt till en månadsbetalning så avsäger du dig rätten rätten till att ångra ditt köp i 14 dagar enligt distansköpslagen. Cv-mallen varken hanterar eller sparar några kortuppgifter utan använder sig av en tredjepartsleverantör för att behandla kortbetalningar. Den aktuella tredjepartsleverantören av kortbetalning är Stripe.

12. Avtalstid och avslut av avtal.

Villkoren kommer vara aktiva så länge du är användare på någon av Cv-mallens-webbplatser. Cv-mallen har rätten att efter egen bedömning kunna avsluta ditt konto, radera dina uppgifter och utnyttja rättsliga påföljder. Om du avslutar ditt konto kommer vissa delar av villkoren att fortsätta gälla. Vi syftar till avsnitt 1, 2, 5 och 7.
Om tjänsten säljs till ett annat företag som driver tjänsten CV-mallen.se vidare så godkänner du att din återkommande betalning fortsätter som förut fast med det nya företaget som säljare. Det kommer inte tillkomma några kostnader för dig som kund om detta sker. Villkoren godkänt varje gång en återkommande betalning görs eller när en ny uppgradering genomförs.

Villkoren träder i kraft i mars 2015